23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Een eeuwig verbond

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld… 2 Samuël 23 vers 5

Dit verbond heeft een Goddelijk begin. ‘Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld…’ O, wat is het woordje ‘Hij’ bijzonder! Sta er eens bij stil dat de eeuwige Vader werkelijk een verbond met jou gemaakt heeft. De God Die de wereld met één woord tevoorschijn riep, buigt Zich van Zijn troon neer, grijpt jouw hand en maakt een verbond met jou. Is dit geen daad die ons altijd zou verbazen als wij haar werkelijk konden begrijpen? ‘Hij heeft mij een verbond gesteld.’ Het is niet zomaar een koning, die een verbod met mij maakte (dat zou al geweldig zijn), maar het is de Overste van de koningen van deze aarde, Schaddaï, de algenoegzame God, de Jehova van alle eeuwen, de eeuwige Elohim. ‘Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld.’ Let er ook op dat dit verbond is niet publiekelijk gemaakt. Voor iedere gelovige is dit een grote troost. Het is geweldig om te weten dat God de wereld met Zich verzoend heeft, maar ik verlang er vooral naar om te weten of Hij voor mij vrede gemaakt heeft! Het zegt mij niet zo veel als ik hoor dat Hij een verbond gemaakt heeft; ik wil graag weten of Hij een verbond met mij gemaakt heeft! Als God de Heilige Geest mij hier de zekerheid van geeft, dan is Zijn zaligheid de mijne, Zijn hart het mijne, Hij Zelf de mijne – dan is Hij mijn God! Dit verbond duurt eeuwig. Een eeuwig verbond heeft geen begin en zal ook nooit eindigen. Te midden van alle onzekerheden in dit leven is het heerlijk om te weten dat het verbond van de Heere vaststaat. We hebben van God Zelf de belofte gekregen dat Hij Zijn verbond niet zal ontheiligen en wat over Zijn lippen gekomen is, zal Hij niet veranderen. Wat geeft dit veel redenen om te zingen, zoals de stervende David dit deed; hoewel zijn huis niet zo was als hij verlangde, zong hij toch van de trouw van God aan Zijn verbond.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend