23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Beter een levende hond dan een dode leeuw

Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Prediker 9:4

Een kostbaar bezit.

Het leven is een kostelijke gave. Hoe ellendig het leven soms ook kan zijn, het staat nog altijd ver boven de dood. Deze waarheid geldt vooral in geestelijke dingen. Het is beter de minste te zijn in het koninkrijk der hemelen, dan de meest verheven persoon daarbuiten. De laagste graad van geestelijk leven overtreft de edelste ontwikkeling van de onwedergeboren natuur. Als de Heilige Geest het goddelijk leven in de ziel plant, heeft men een kostbaar bezit, dat geen beschaving of opvoeding kan evenaren. De moordenaar aan het kruis staat ver boven Caesar op zijn troon. Lazarus die honden als metgezel had is meer dan dat Cicero onder zijn raadsheren was. En de meest eenvoudige christen staat in Gods oog boven Plato. Leven is het teken van de adel in het rijk van de geestelijke dingen. En mensen, die dat leven niet bezitten, zijn slechts grovere of fijnere soorten van het levenloze stof, dat levend gemaakt moet worden, want zij zijn dood in zonden en misdaden.

Liever de klacht van het zuchten en van moedeloosheid.

Een levendige, liefdevolle Evangelieverkondiging, hoe eenvoudig en simpel dan ook, is beter dan de schoonste preek zonder kracht of zalving. Een levende hond kan beter de wacht houden dan een dode leeuw, en is zijn meester van meer nut. Zo is ook de minst begaafde prediker te verkiezen boven de welsprekende redenaar, wiens wijsheid alleen bestaat uit woorden, en die geen andere kracht heeft dan klanken. Hetzelfde geldt voor onze gebeden en andere godsdienstige oefeningen. Wanneer wij levend gemaakt zijn door de Heilige Geest, dan worden zij bij God aangenomen, om Jezus Christus’ wil, hoewel zij in ons oog onwaardig zijn. Terwijl de grote werken, waarin ons hart niet was, als een dode leeuw zijn. Het is slechts een geraamte in het oog van de levende God. O, dan liever de klacht van het zuchten en van moedeloosheid waar het leven in is, dan de dode lofzangen en gerustheid. Liever alles dan de dood. De angstkreet van de rampzaligen houdt ons tenminste wakker, maar er kan geen grotere vloek op de mens rusten dan een dood geloof en een dode belijdenis. Maak ons levend, o Heere! maak ons levend. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend