23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Laat je leiden door de Geest van God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt.  3 Johannes vers 3

De waarheid was in Gajus, en Gajus wandelde in de waarheid. Als het eerste niet zo was geweest, had het tweede nooit kunnen gebeuren. Als het tweede niet van hem gezegd kon worden, dan zou het eerste alleen maar voorgewend zijn. De waarheid moet haar intrede doen in onze ziel, haar doordringen en vervullen, want anders heeft onze wandel geen waarde. Wanneer de waarheid alleen maar wordt gezien als een aantal leerstellingen, dan is het als brood dat wij in onze hand houden: het voedt ons lichaam niet. Maar als de waarheid door ons hart wordt opgenomen, dan is het als voedsel, dat één wordt met het lichaam. Het versterkt het lichaam en houdt het in stand. De waarheid moet een levende kracht zijn, die werkzaam is in ons binnenste. Zij moet een werkelijkheid voor ons zijn. Als zij een onderdeel van ons wezen is geworden, een deel van ons merg, kunnen we er niet meer van scheiden. Een man kan zijn kleren of ledematen verliezen, maar zijn inwendige lichaamsdelen vormen zijn leven. Zij kunnen niet uit zijn lichaam gerukt worden zonder het leven te verliezen. Een Christen kan sterven, maar hij kan de waarheid niet verloochenen. Volgens de natuurwetten heeft het inwendige invloed op het uitwendige, zoals het licht vanuit het binnenste van een lantaarn door het glas naar buiten schijnt. Als de waarheid van binnen woont, verspreidt zij haar licht al heel snel. Er wordt gezegd dat het voedsel van een bepaalde soort zijdewormen de kleur geeft aan de zijde die zij spinnen; precies zo geeft het voedsel van het inwendige leven de tint aan onze woorden en daden. Als wij in de waarheid wandelen, zal er oprechtheid, heiligheid, trouw en eenvoud in ons leven gezien worden. Het zijn de natuurlijke vruchten van de beginselen die het Evangelie ons leert. Wij ontvangen hen door de invloed van de Heilige Geest. De geheimen van de ziel komen naar buiten in het uitwendige leven. O genadige Geest, leid ons vandaag door Uw Goddelijke gezag, zodat niets onwaars of zondigs in onze harten zal heersen, en een schadelijke invloed zal uitoefenen op onze wandel onder de mensen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend