23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De hand van God


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

… want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten.  Ezra 8 vers 22

Een geleide van bewakers zou zeker wenselijk geweest zijn voor de groep pelgrims die naar Jeruzalem terugkeerde; maar heilige schaamte hield Ezra tegen om hierom te vragen. Hij was bang dat de heidense koning zou denken dat zijn geloofsbelijdenis alleen maar huichelarij was, of dat hij zou denken dat de God van Israël niet bij machte was om Zijn aanbidders te beschermen. Hij kon er niet toekomen om op menselijke kracht te vertrouwen in een onderneming die zo overduidelijk van God was. Daarom ging de karavaan zonder zichtbare bescherming op weg, bewaard door Hem, Die het zwaard en het schild van Zijn volk is. Ik ben bang dat er maar weinig gelovigen te vinden zijn die deze heilige ijver voor God kennen; zelfs zij die in een bepaalde mate voor God wandelen, verdonkeren soms de glans die over hun leven ligt, door hulp van mensen in te roepen. Het is heerlijk om geen andere steun te hebben dan de Rots der eeuwen. Het is heerlijk om alleen door de Heere ondersteund te worden. Moeten wij als gelovigen gaven van de staat voor onze Kerk vragen? Misschien wordt de Heere wel onteerd als wij hulp vragen aan de koning, alsof God niet kan voorzien in het nodige voor Zijn eigen zaak! Zouden wij onze familieleden of vrienden zo snel om hulp vragen als wij bedachten dat de Heere verheerlijkt wordt door ons onvoorwaardelijke vertrouwen op Hem alleen? Wacht alleen op God! Misschien zeg jij: ‘Maar we moeten de middelen toch ook gebruiken?’ Natuurlijk, maar onze fout ligt meestal niet in het veronachtzamen van de middelen. Onze fout ligt eerder in het feit dat wij teveel op de middelen vertrouwen in plaats van op God. Er zijn maar weinig mensen die te ver gaan in het veronachtzamen van de middelen, maar velen zondigen door er te veel op te vertrouwen. Leer de Heere grootmaken door de middelen ongebruikt te laten als je er de Naam van de Heere door zou onteren.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend