23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hij rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Hij is Zelf rechtvaardig, en Hij rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Romeinen 3 vers 26

Wij die uit het geloof gerechtvaardigd zijn, hebben vrede bij God. Het geweten beschuldigt ons niet meer. Het oordeel beslist niet meer tegen ons. Ons geheugen kijkt wel met diep verdriet terug op begane zonden, maar er is geen vrees meer voor de toekomstige straf. Christus heeft de schuld van Zijn volk tot de laatste penning betaald. Hij heeft de Goddelijke kwitantie ontvangen. En alleen als God onrechtvaardig zou zijn, zou Hij dubbele betaling eisen voor dezelfde schuld. Geen enkele ziel voor wie Jezus als Plaatsvervanger stierf, kan ooit in de hel komen. Ieder mens op deze wereld gelooft dat God, als Hij bestaat, rechtvaardig moet zijn; wij voelen dat dit zo moet zijn, en dat zorgt bij ons allereerst voor angst en vrees. Maar is het dan niet wonderlijk, dat ditzelfde feit van Gods rechtvaardigheid voor ons de pilaar van ons vertrouwen kan worden? Als God rechtvaardig is, moet ik, die een zondaar ben, gestraft worden; maar Jezus heeft mijn plaats ingenomen en Hij is voor mij gestraft; daarom kan ik niet meer gestraft worden. God zou Zijn natuur moeten veranderen voor iemand voor wie Jezus stierf, ook maar één geselslag zou lijden. Omdat Jezus op de plaats van de gelovigen stond, en de toorn van God volledig gestild heeft, kan de gelovige de geweldige overwinningskreet aanheffen: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God?’ God niet, want Hij heeft gerechtvaardigd; Christus niet, want Hij is gestorven en opgestaan. De christelijke hoop is niet gegrond op het feit dat ik geen zondaar ben, maar op het feit dat ik een zondaar ben voor wie Christus gestorven is; ik vertrouw niet op mijn heiligheid, maar ik vertrouw erop dat Hij mijn gerechtigheid is, terwijl ik onheilig ben. Mijn geloof steunt niet op wat ik ben of zal zijn, voel of weet, maar op wat Christus is, op wat Hij heeft gedaan, en op wat Hij nu voor mij doet. De maagd van de hoop rijdt als een koningin op de leeuw van de rechtvaardigheid.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend