23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Begenadigd in de Geliefde

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Begenadigd in de Geliefde… Efeze 1 vers 6

Wat een geweldig voorrecht! We zijn rechtvaardig voor God; maar de uitdrukking ‘begenadigd’ betekent in het Grieks nog meer dan dat. Het betekent dat wij het voorwerp van Gods goedheid en van Zijn welbehagen zijn. Wat is het wonderlijk dat wij, wormen, stervelingen, zondaren de voorwerpen van Gods liefde zijn! Maar dan ook alleen ‘in de Geliefde’. Sommige Christenen lijken te denken dat zij zijn aangenomen ‘in hun bevinding’. Als hun geest opgewekt is en hun hoop zeker is, dan denken zij dat God hen aanneemt; want zij voelen zich op dat moment hemelsgezind en boven de aarde verheven. Maar als hun zielen aan het stof kleven, worden zij prijsgegeven aan de angst niet langer begenadigd te zijn. Als zij maar konden zien dat al hun grote vreugde hen niet verheft, en al hun moedeloosheid hen niet werkelijk vernedert in het oog van hun Vader, maar dat zij in Hem begenadigd zijn. Hij verandert nooit, Hij is altijd de Geliefde van God, Hij is altijd volmaakt, en zonder vlek of rimpel. Zij zouden veel gelukkiger zijn en hun Heiland meer kunnen verheerlijken. Verblijd je daarom in de Geliefde. Kijk niet naar binnen om te zeggen: ‘Hier vind ik niets waarom God mij zou aannemen.’ Zie op Christus en zie dat Hij het zo gemaakt heeft dat je aangenomen kunt worden. Je zonden maken je verdrietig, maar God heeft je zonden achter Zijn rug geworpen! Je bent in Hem begenadigd. Je moet strijden tegen de macht van de zonde in je, en je worstelt met verzoekingen, maar je bent al begenadigd in Hem, Die de macht van de boze heeft overwonnen. De duivel verzoekt je; heb goede moed, want hij kan je niet ombrengen. Je bent begenadigd in Hem, Die de kop van de satan vermorzeld heeft. Wees volkomen zeker van je aanneming. Zelfs de meest begenadigde mensen hebben niet meer genade ontvangen dan jij. Zij zijn in de hemel ook alleen aangenomen in de Geliefde, en jij bent nu op dezelfde wijze, in Christus, aangenomen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend