23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Als christen in een goddeloze wereld


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf, dat ik woon in de tenten van Kedar. Psalm 120 vers 5

Als christen is het je plicht om midden in een goddeloze wereld te leven, en het heeft weinig zin om uit te roepen: ‘Wee mij!’ Jezus vroeg in Zijn gebed niet of wij uit de wereld weggehaald zouden worden, en wij mogen niet verlangen naar dingen waar Hij niet voor gebeden heeft. Het is veel beter om de moeilijkheden in de kracht van de Heere tegemoet te gaan, en Hem erin te verheerlijken. De vijand staat steeds op wacht om een tegenstrijdigheid in je gedrag te ontdekken; wees daarom heel heilig. Bedenk dat het oog van iedereen op jou gevestigd is, en dat van jou meer dan van anderen verwacht wordt. Probeer geen aanleiding voor kritiek te geven. Laat je goedheid de enige fout zijn, die anderen in je kunnen ontdekken. Dwing hen om van jou te zeggen, zoals men van Daniël zei: ‘Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God.’ Probeer in jouw situatie nuttig te zijn. Denk niet dat je de zaak van de Heere beter zou kunnen dienen als je in een betere toestand zou verkeren dan waarin je jezelf nu bevindt. Hoe goddelozer de mensen zijn tussen wie je leeft, des te meer hebben zij jouw pogingen om hen te redden nodig. Als zij zich afwenden van de waarheid, probeer hun hart dan tot de waarheid te keren. Waar is een arts anders nodig dan daar waar veel zieken zijn? Waar is er voor een soldaat meer roem te behalen dan in het heetst van de strijd? Als je uitgeput bent door de strijd en de zonde die je aan alle kanten tegenkomt, denk er dan aan dat alle gelovigen dezelfde beproeving doormaken. Zij worden niet op donzen bedden naar de hemel gedragen, en je mag niet verwachten dat jouw reis makkelijker zal zijn dan die van hen. Zij werden geroepen om hun leven tot in de dood te wagen op de hoogten van het slagveld, en ook jij zult niet gekroond worden voor je verdrukking geleden hebt, als een goede soldaat van Jezus Christus. ‘Sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend