23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Filippenzen 2 vers 15

Wij gebruiken het licht om dingen openbaar te maken. Een christen moet zijn licht zo laten schijnen, dat niemand een week met hem samen kan leven zonder het Evangelie te kennen. Zijn gedrag moet zo zijn, dat allen die om hem heen leven, heel duidelijk kunnen merken van Wie hij is en Wie hij dient. Zij moeten het beeld van de Heere Jezus weerspiegeld zien in zijn dagelijkse leven. Het licht heeft als doel om ons te leiden. Wij zijn verplicht om hen die om ons heen in het donker leven, te helpen. We moeten hen het Woord van God voorhouden. Wij moeten zondaren op de Heiland, en vermoeide mensen op de Goddelijke rustplaats wijzen. Mensen lezen soms in hun Bijbel zonder dat zij het begrijpen. Wij moeten bereid zijn om hen de bedoeling van Gods Woord, de weg van de verlossing en het leven met God uit te leggen. Licht wordt ook gebruikt als waarschuwing. Op onze rotsen hebben wij vuurtorens opgericht. Christenen weten dat er overal op deze wereld dwaallichten schijnen; daarom is het echte licht nodig. Dwaallichten kunnen ervoor zorgen dat schepen vergaan. De mensen die zich door satan als zijn instrumenten laten gebruiken, zijn er altijd op uit om tot zonde te verleiden. Zij hijsen het verkeerde licht; wij moeten daarom het echte licht laten schijnen. We moeten op elke zonde wijzen en de gevaren ervan bekendmaken, zodat wij rein zullen zijn van het bloed van onze medemensen, terwijl wij als lichten in deze wereld schijnen. Licht zorgt daarnaast voor vreugde en blijdschap. Zo is het ook met een christen. Hij moet een trooster zijn, die altijd vriendelijke woorden op zijn lippen heeft, en medelijden in zijn hart. Hij moet overal waar hij komt, zonlicht verspreiden.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend