24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Zomer en Winter heeft God gemaakt

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…zomer en winter, U hebt ze geformeerd. Psalm 74 vers 17

Mijn ziel, begin deze wintermaand met God. De koude sneeuw en scherpe wind herinneren je eraan dat God Zijn verbond met de dag en nacht houdt; je kunt er daarom zeker van zijn dat Hij ook het verbond dat Hij in Christus met jou gemaakt heeft, zal bewaren. Hij zal trouw blijven aan het verbond dat Hij met de Zoon van Zijn liefde gemaakt heeft.
Als het winter in je ziel is, is dat niet behaaglijk. Misschien lijd jij daar op dit moment onder en is het erg pijnlijk voor je. Laat het dan een troost voor je Zijn dat zelfs de winter door God is gemaakt. Hij stuurt de scherpe wind van de tegenspoed om de knoppen van de hoop af te snijden; Hij strooit de rijp uit als as over de groene weilanden van onze vreugde. Hij werpt Zijn ijs als stukken en Hij laat de stromen van onze blijdschap bevriezen; Hij is de grote Winterkoning; Hij regeert ook in de koude streken, en daarom mogen wij niet klagen. Verliezen, beproevingen, benauwdheden, ziekte, armoede en duizend andere smarten worden door de Heere gestuurd, en komen naar ons toe met wijze bedoelingen. De vorst doodt de schadelijke insecten en stelt grenzen aan verwoestende ziekten; de vorst breekt de kluiten aarde in stukken en maakt de bodem zacht. O, dat de winters van onze beproeving ook zulke goede gevolgen zouden hebben!
Wat genieten wij in de winter van het vuur! Wat is zijn vrolijke gloed aangenaam! Laten we onze God ook zo waarderen. Hij is de voortdurende bron van warmte en troost, in tijden van nood. Laten we dicht bij Hem blijven en door het geloof vreugde en vrede in Hem vinden. Laten we onszelf bekleden met de warme kleren van Zijn beloften, en er op uit gaan om te doen wat nodig is in dit jaargetijde. Het zou niet goed zijn om op de luiaard te lijken, die niet wil ploegen omdat het koud is, want hij zal in de zomer moeten bedelen, en niets kunnen oogsten.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend