23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ik heb je uit genade lief

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik zal hen vrijwillig liefhebben.  Hosea 14 vers 5

Deze uitspraak is eigenlijk een samenvatting van een heel boekwerk aan theologie. Als je de betekenis ervan begrijpt, en haar diepte kunt peilen, ben je een meester in de theologie. Het is de samenvatting van de boodschap van het Evangelie, dat ons in Christus Jezus, onze Heiland, verkondigd is. De diepe betekenis ervan ligt in het woord ‘vrijwillig’. Dit laat de Goddelijke weg zien, waarop de liefde vanuit de hemel naar de aarde stroomt. Het is een vrije liefde, die gegeven wordt aan mensen die haar niet verdiend, gekocht of verlangd hebben. Het is de enige manier waarop God mensen zoals wij zijn, lief kan hebben. Deze woorden vormen de doodssteek voor elke vorm van eigen verdienste. Als er van ons ook maar een kleine deugd verwacht werd, zou de vrijwilligheid van de liefde niet meer volkomen zijn. Misschien klaag je: ‘Mijn hart is zo hard.’ ‘Ik zal je vrijwillig liefhebben.’ Misschien zeg je: ‘Maar ik ervaar niet zo’n grote behoefte aan Christus als ik wel zou willen.’ ‘Ik zal je vrijwillig liefhebben.’ ‘Maar mijn geest is niet zo verslagen als ik wel zou willen.’ Denk eraan dat deze verslagenheid geen voorwaarde is, want er zijn geen voorwaarden; het genadeverbond stelt geen voorwaarden, zodat wij zonder enige eigen deugd kunnen steunen op de belofte van God, die Hij ons in Christus gegeven heeft: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.’ Wat is het een zegen om te weten dat de genade van God altijd verkrijgbaar is. Het is een onbegrensde genade. ‘Ik zal hen vrijwillig liefhebben.’ Deze woorden roepen afgedwaalde zondaren op om naar God terug te keren. ‘Ik zal hun afkerigheid genezen; ik zal hen vrijwillig liefhebben.’ Afgedwaalde zondaar! De pracht van deze belofte zal je hart vertederen, en je zult terugkeren en het aangezicht zoeken van de Vader, Die je beledigd hebt.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend