23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Met vertrouwen aan God vasthouden

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want de liefde van Christus dringt ons. 2 Korinthe 5 vers 14

Hoeveel ben jij aan de Heere schuldig? Wat heeft Hij in de loop van de tijd voor jou gedaan? Heeft Hij je zonden vergeven, je bekleed met de mantel van Zijn gerechtigheid? Heeft Hij jouw voeten op de Rots gezet? Heeft Hij de hemel voor je weggelegd? Heeft Hij je naam in het boek des levens opgeschreven? Heeft Hij je oneindig veel zegeningen geschonken? Heeft Hij de eeuwige heerlijkheid voor je weggelegd? Doe dan ook iets voor Jezus, als dank voor Zijn liefde. Geef aan een stervende Verlosser geen offer dat alleen uit woorden bestaat. Hoe zou jij je voelen als je Meester terugkomt en als je aan Hem moet belijden dat je niets voor Hem hebt gedaan? Je liefde zou dan als een stilstaand water zijn, dat niet stroomde voor Zijn werk! Weg met een liefde van dit soort! Wat vinden de mensen van liefde die zich nooit in daden toont? ‘Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde.’Wie neemt genoegen met liefde die te zwak is om ook maar één enkele daad van zelfverloochening, vurigheid, moed of onzelfzuchtigheid voort te brengen? Bedenk hoe lief Hij jou had, en hoe Hij Zichzelf voor jou overgegeven heeft. Ken je de kracht van deze liefde? Laat zij voor je ziel als een krachtige wind zijn, die de wolken van jouw liefde voor de wereld en de nevels van je zonden wegvaagt. Laten de woorden ‘om Christus’ wil’ de hemelse kracht zijn die je boven de aarde uit tilt, die je in de dienst van de Heere zo moedig als de leeuwen en zo snel als de arenden maakt.De liefde geeft vleugels aan dienende voeten, en kracht aan werkzame armen. Laten we tonen dat de liefde van Christus ons dringt, door met onwankelbaar vertrouwen aan God vast te houden, door Hem te verheerlijken met een vurige en onvermoeide ijver. Moge de Goddelijke magneet ons hemelwaarts trekken!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend