24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Komt tot Mij

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11:28

De uitnodiging die van het christelijke geloof uitgaat, wordt gevormd door het woordje: ‘Kom!’ De Joodse wet zei op harde toon: ‘Ga, en let erop dat je de geboden niet overtreedt, want dan zul je sterven. Bewaar ze, en je zult leven.’ De periode van de wet was een periode van angst, die de mensen als met gesels voortjoeg. Het Evangelie trekt met banden van liefde. Jezus is de goede Herder, Die voor Zijn schapen uit gaat, hen uitnodigt om Hem te volgen en hen steeds verder leidt met het woordje: ‘Kom!’ De wet stoot af, het Evangelie nodigt. De wet laat de afstand zien die er tussen God en de mens is. Het Evangelie dempt de vreselijke kloof, en leidt de zondaar naar de overzijde. Vanaf het eerste moment van jouw geestelijk leven tot je intrede in de heerlijkheid zal Christus zo tot je spreken: ‘Kom!’ Zoals een moeder haar vinger naar haar kind uitstrekt en het met het woordje ‘Kom!’ uitnodigt om te lopen, doet Jezus dit ook. Hij zal je altijd voorgaan en je vragen om Hem te volgen, zoals de soldaat zijn aanvoerder volgt. Hij zal altijd voorop gaan om de weg te banen en om het pad effen te maken. Je hele leven lang zul je Zijn aanmoedigende stem horen, die je roept om Hem te volgen. In het gewichtige uur van het sterven zal het kostbare woord waarmee Hij je in de hemelse wereld zal binnenleiden, luiden: ‘Kom, gezegende van Mijn Vader!’ Maar dit is niet alleen de roepstem van Christus tot jou. Als jij een gelovige bent, roep jij ook tot Hem: ‘Kom!’ Je zult dan sterk verlangen naar Zijn toekomst. Je zult zeggen: ‘Kom Heere Jezus, ja, kom spoedig!’ Je zult verlangen naar een diepere gemeenschap met Hem. ‘Kom Heere Jezus, en vervul de troon van mijn hart; regeer daar zonder mededingers en wijd mij helemaal aan Uw dienst!’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend