22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ziende op Jezus – C.H. Spurgeon


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ziende op Jezus. Hebreeën 12:2

Het is altijd het werk van de Heilige Geest om ons oog van onszelf weg te treken en het op Jezus te richten. Het werk van de satan is juist het tegenovergestelde: hij probeert zonder ophouden om ons naar ons zelf te laten kijken, in plaats van naar Christus. Hij fluistert ons in: ‘Jouw zonden zijn te groot om vergeven te worden; je hebt niet genoeg berouw; je zult niet tot het einde toe kunnen volharden; je hebt geen deel aan de vreugde van Gods kinderen; je klemt jezelf zo weinig aan Jezus vast….’ Dit zijn allemaal gedachten die betrekking hebben op jezelf, en nooit zul je troost of zekerheid krijgen door naar binnen te kijken. Maar de Heilige Geest trekt ons oog helemaal van onszelf af. Hij zegt ons, dat wij niets zijn, maar dat Christus alles in allen is! Denk eraan: het is niet jouw vastklemmen aan Christus dat je redt; het is Christus Zelf. Het is niet jouw blijdschap in Hem, die jou verlost; het is Christus; het is zelfs niet jouw geloof in Christus, hoewel dit het middel is. Het zijn het bloed en de verdiensten van Christus. Zie dus niet zoveel op de hand waarmee je Christus aanneemt. Zie wel veel op Jezus. Hij is de bron van je hoop. Kijk niet naar je geloof, maar naar Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. Wij zullen nooit gelukkig worden door op onze gebeden, onze daden of gevoelens te zien. Wat Jezus is, niet wat wij zijn, geeft rust aan onze ziel.
Als wij satan onmiddellijk willen overwinnen en vrede met God willen hebben, dan moet het alleen zijn door op Jezus te zien. Houd je oog eenvoudig op Hem gericht. Laat Zijn dood, Zijn lijden, Zijn verdiensten, Zijn heerlijkheid, Zijn voorspraak je steeds voor de geest staan. Zie als je ’s morgens wakker wordt, op Hem. En als je ’s avonds gaat liggen, zie op Hem! Laat je hoop noch je vrees zich tussen jou en de Heere Jezus plaatsen. Ga dicht achter Hem aan, en Hij zal je nooit verlaten.

Mijn hoop en troost is te aller stond
op Jezus en Zijn bloed gegrond.
‘k Betrouw niet op bevinding, nee,
Ik steun op Jezus’ Naam alleen!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend