22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Opstaan met Hem


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 1 Thessalonicenzen 4:14

Laten we niet denken dat de ziel na het sterven slaapt in een soort gevoelloosheid. Christus fluistert iedere stervende gelovige toe: ‘Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.’ De gelovigen slapen in Jezus, maar hun zielen zijn van God, en zij prijzen Hem dag en nacht in Zijn tempel. Ze zingen ‘halleluja’s‘ voor Hem, Die hen van hun zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Het lichaam slaapt in een eenzaam bed van aarde, onder het grastapijt. Maar wat is dit voor een slaap? De gedachte die wij bij het woord ‘slaap’ hebben, is die van rust. En dit is ook de gedachte, die de Geest van God ons wil meedelen. De slaap maakt van elke nacht een sabbat, voor er weer een nieuwe dag aanbreekt. De slaap doet de deur van onze ziel dicht en vraagt alle indringers even te wachten, zodat het innerlijke leven de tuin van rust kan betreden. De moe gezwoegde gelovige slaapt rustig, zoals het vermoeide kind aan de borst van zijn moeder sluimert. O, zalig zijn zij, die in de Heere sterven! Zij rusten van hun arbeid en hun werken volgen hen na. Hun stille rust zal nooit verbroken worden, tot God zal opstaan om hen het volle loon te geven. Door engelenwachters bewaakt, achter de gordijnen van eeuwige geheimen verborgen, slapen zij als erfgenamen van de heerlijkheid, tot de volheid van de tijd de volheid van de verlossing aan het licht zal brengen. Wat zal het voor hen heerlijk zijn om te ontwaken! Zij werden vermoeid en afgetobd in hun laatste rustplaats neergelegd; maar zo zullen zij niet opstaan. Zij gingen met een gerimpeld voorhoofd naar hun rustplaats, maar zij ontwaken in schoonheid en heerlijkheid. Het gerimpelde zaad, dat van zichzelf geen mooie vorm of aanblik had, schiet omhoog als een heerlijke bloem. De winter van het graf maakt plaats voor de lente van de verlossing en de zomer van de heerlijkheid. Gezegend is de dood, omdat hij ons, door Gods kracht, van onze dagelijkse werkkleding bevrijdt, om ons met het onbevlekte bruiloftskleed te bekleden. Zalig zijn zij, die in Jezus rusten.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend