22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden. Jesaja 65 vers 19

De verheerlijkten treuren niet meer, want daar zijn geen redenen meer voor. In de hemel zijn geen verbroken vriendschapsbanden, of benevelde uitzichten. Armoede, honger, gevaar, vervolging en laster zijn er onbekend. Er is geen pijn die verdriet doet, geen gedachte aan de dood of aan verlies die verdriet veroorzaakt. Er wordt ook niet meer gehuild omdat men er volkomen heilig is. Er is geen boos of ongelovig hart meer, dat hen laat afwijken van de levende God; zij leven zonder vlek voor Zijn troon en zijn aan Zijn beeld gelijkvormig. Niet meer zondigen, geeft een geweldige reden om niet meer verdrietig te zijn! Er is ook geen angst meer voor verandering. Daar ben je eeuwig veilig. De zonde is buitengesloten, en zelf ben je binnengesloten. Je woont in een stad die nooit bestormd zal worden; je koestert je in een zon, die nooit zal ondergaan; je drinkt uit een rivier die nooit zal opdrogen; je plukt vruchten van een boom die nooit zal verdorren. Oneindig veel eeuwen mogen voorbij gaan, de eeuwigheid zal niet uitgeput worden; en omdat de eeuwigheid voortduurt, zal je onsterfelijkheid en zaligheid niet ophouden. Je bent voor altijd bij de Heere. Je huilt niet meer, omdat elk verlangen vervuld is. Je kunt je niets meer wensen, want je bezit alles. Oog en oor, hart en hand, je verbeelding, je hoop, je verlangen, wil en krachten zijn allemaal volmaakt bevredigd. Onze gedachten over de dingen die God klaar gemaakt heeft voor hen die Hem liefhebben, zijn onvolkomen, maar toch weten we door de openbaring van de Heilige Geest voldoende om te weten dat de heiligen onuitsprekelijk gelukkig zijn. De vreugde van Christus woont in hen, en dat is een volheid van genot zonder einde. De heiligen baden zich in de onbegrensde zee van de eindeloze zaligheid. Deze zelfde rust blijft ook voor ons over. Zij is niet ver van ons verwijderd. Binnenkort zal de treurwilg verwisseld worden voor de palmtak van de overwinning, en de dauwdruppels van verdriet zullen veranderd worden in de parels van de eeuwige zaligheid. Laten we elkaar daarom bemoedigen met deze wetenschap!

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend