22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde!


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”


Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult u hem vertellen? Dat ik ziek ben van liefde! Hooglied 5 vers 8

Dit zijn de woorden van een gelovige die verlangt naar de gemeenschap met de Heere Jezus. Hij is ziek van verlangen naar zijn Heere. Zij die de Heere innig liefhebben, zijn nooit helemaal gerust, behalve als zij heel dicht bij de Heere Jezus zijn. Als zij ver bij Hem vandaan zijn, verliezen zij hun vrede. Hoe dichter we bij Hem zijn, hoe dichter we bij de volmaakte rust van de hemel zijn. En hoe dichter we bij Hem zijn, hoe voller ons hart zal zijn van leven, kracht en vreugde, want dit is allemaal afhankelijk van de ononderbroken gemeenschap met de Heere Jezus. Wat de zon is voor de dag, de maan voor de nacht en de dauw voor een bloem, is de Heere Jezus Christus voor ons. Wat het brood is voor een hongerige, kleding voor een naakte, schaduw voor een reiziger in een warm land, dat is Jezus voor ons. En daarom is het niet zo vreemd dat we – als we ons niet bewust zijn van onze eenheid met Hem – uitroepen in de geest van de woorden van onze tekst: ‘Ik ben ziek van liefde!’ Dit ernstige verlangen naar Christus wordt door Hem Zelf gezegend in de Zaligsprekingen. ‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’; en daarom zijn de mensen die naar de Gerechtigheid Zelf, in de Persoon van onze Heere Jezus, dorsten, zeker zalig! Deze honger komt bij God vandaan. Als ik dan niet ten volle verzadigd kan worden, dan wil ik er toch naar zoeken en er desnoods in versmachten, totdat ik vol zal worden van Hem. Als ik mij dan niet kan voeden met de Heere Jezus, dan zal het voor mij de deur naar de hemel zijn om in ieder geval naar Hem te hongeren en te dorsten. Deze honger is eigenlijk een heilige honger, omdat er een zaligspreking van de Heere in doorklinkt; en in deze zaligspreking schittert op haar beurt een belofte. Mensen die op deze manier hongeren, zullen verzadigd worden. Zij zullen krijgen wat zij verlangen. Hij zal dit verlangen zeker vervullen. Wat zal het heerlijk zijn als Hij met dat doel naar ons toe zal komen!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend