22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Wij kennen slechts ten dele

En uw glasvensters zal Ik kristallijnen (agaten) maken. Jesaja 54:12

Wij kennen ten dele en profeteren ten dele.

De kerk wordt voorgesteld onder het veelbetekenend zinnebeeld van een gebouw, door hemelse macht opgetrokken en door goddelijke kunde ontworpen. Zulk een geestelijk huis moest niet duister zijn, want de Israëlieten hadden licht in hun woningen; er moesten derhalve vensters zijn om het licht binnen te laten, en aan de inwoners gelegenheid te geven om naar buiten te kijken. Deze vensters waren kostbaar als agaat; de middelen, waardoor de kerk haar Heere, en de hemel, en geestelijke waarheid in het algemeen ziet, moet men op de hoogste prijs schatten. Agaten zijn niet de doorschijnendste van de edelgesteenten; ten hoogste zijn zij slechts half doorschijnend. Wij kennen ten dele. Wij profeteren ten dele.

Naarmate wij hemelsgezind worden, kunnen wij de hemelse dingen verstaan.

Het geloof is een van de kostbare agaatstenen, maar het is dikwijls zo dof en nevelachtig, dat wij slechts zien in een duistere rede, en in veel wat wij zien ons vergissen. Maar evengoed, al kunnen wij niet door vensters van diamant kijken, en kennen, zoals wij gekend worden, is het toch een heerlijke zaak om de boven alles Beminnelijke te aanschouwen, zij het dan slechts door een glas, zo nevelig als agaat. De ondervinding is een andere van deze doffe, maar kostbare vensters, dat ons in een schemerlicht, door onze eigen beproevingen heen, het lijden doet zien van de Man van smarten. Onze zwakke ogen zouden geen vensters van doorschijnend glas kunnen verduren om van de Meester de heerlijkheid te zien; maar als zij dof zijn geworden door onze tranen, dan worden de stralen van de zon van de gerechtigheid getemperd en schijnen door de agaatvensters met een zachte glans, onuitsprekelijk liefelijk voor beproefde zielen. De heiligmaking, omdat zij ons aan de Heere gelijkvormig maakt, is een ander agaatvenster. Alleen naarmate wij hemelsgezind worden, kunnen wij de hemelse dingen verstaan. De reinen van hart zullen een reine God zien.  Zij, die Jezus gelijk zijn, zien Hem, zoals Hij is. Omdat wij Hem zo weinig gelijkvormig zijn, is het venster slechts agaat; omdat wij Hem nog maar enigszins gelijken, is het nog agaat. Wij danken God voor hetgeen wij bezitten, en verlangen naar meer. Wanneer zullen wij God en Jezus, de hemel en de waarheid zien van aangezicht tot aangezicht? 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend