25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Trouweloos gehandeld

Zij hebben trouweloos gehandeld tegen den Heere. Hosea 5:7

Trouweloos aangaande de beloften en geloften.

Gelovige! dit is een diep bedroevende waarheid. U bent een beminde van de Heere, met bloed gekocht, door genade geroepen, bewaard in Christus Jezus, aangenomen in de Geliefde, op weg naar de hemel, en toch “hebt gij trouweloos gehandeld” met God, uw beste Vriend; trouweloos met Jezus, wiens eigen u bent; trouweloos met de Heilige Geest, door wie u bent levend gemaakt ten eeuwige leven! Hoe trouweloos bent u geweest in de zaak van beloften en geloften. Herinnert u de tijd nog van uw ondertrouw, die gelukkige tijd, de lentetijd van uw geestelijk leven? Hoe nauw hebt u toen uw Meester aangehangen, zeggende: “Hij zal mij nooit van onverschilligheid kunnen beschuldigen; mijn voeten zullen niet meer vertragen op de weg van Zijn geboden; mijn hart zal geen anderen nalopen; in Hem zijn al de schatten van onuitsprekelijke lieflijkheid. Alles heb ik voor mijn Heere Jezus over. Is dit werkelijk zo geweest? 

Wat hebben wij ervan terechtgebracht?

Helaas! waar het geweten spreekt, zal het zeggen: “hij, die zoveel beloofde, volbracht zo weinig. Het gebed was vaak een sleur, het was kort, maar niet bondig; niet gerekt, maar ook niet vurig. Gemeenschap met Christus werd vaak vergeten. In plaats van een hemelsgezind hart, waren er vleselijke zorgen, wereldse ijdelheden, kwade gedachten. In plaats van trouwe dienst was er ongehoorzaamheid: in plaats van vurigheid van geest, lauwheid; in plaats van geduld, bedilzucht; in plaats van geloof, vertrouwen op een arm van het vlees, en bij de krijgsknecht van het kruis is er lafhartigheid, ongehoorzaamheid en plichtverzaking geweest in de schandelijkste mate. “Gij hebt trouweloos gehandeld.” Trouweloosheid aan Jezus! Welke woorden zullen wij gebruiken om die te veroordelen? Woorden betekenen weinig! laat onze berouwvolle gedachten de zonde verfoeien, die zo zeker in ons wordt gevonden. Trouweloos jegens Uw wonden, o Jezus!  Vergeef ons en laat ons niet weer zondigen! Hoe schandelijk is het, trouweloos te zijn jegens Hem, die ons nooit vergeet, maar die op deze dag, met onze namen op Zijn borstlap gegraveerd staat voor de eeuwige troon. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend