22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Werp uw zorg op de Heere, want Hij zorgt voor u


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden. Psalm 55:23

Overdreven bezorgdheid is in wezen zonde, zelfs wanneer er geldige redenen voor bezorgdheid zijn. De vermaning om angstige bezorgdheid te vermijden, heeft de Heere ons keer op keer ernstig voorgehouden. De apostelen hebben dit onderwijs herhaald. Als wij het onnadenkend naast ons neerleggen, begaan wij absoluut een overtreding. Want achter deze angstige bezorgdheid zit de inbeelding, dat wij wijzer zijn dan God, en wij proberen onszelf in de plaats van God te stellen, zodat wij voor Hem kunnen doen, wat Hij op Zich genomen heeft om voor ons te doen. Wij willen denken aan datgene waarvan wij ons inbeelden, dat God het vergeten zal; wij vermoeien ons met het nemen van een zware last op onze schouders, alsof God die niet voor ons zou kunnen of willen dragen. Deze ongehoorzaamheid aan dit duidelijke gebod zou je ook ongeloof kunnen noemen, of brutaliteit, omdat wij ons bemoeien met Zijn werk. Bovendien leidt angstige bezorgdheid vaak tot zondige daden. Als jij jouw zaken niet in vol vertrouwen in Gods handen kunt leggen, zul je makkelijk in de verzoeking komen om jezelf te helpen met behulp van verkeerde middelen. We laten God als onze Raadsman in de steek en in plaats daarvan bouwen we op menselijke wijsheid. Dit wordt in Jeremia het ‘uithakken van lekkende bakken die geen water kunnen vasthouden’ genoemd. Deze zonde wordt Israël verweten, omdat zij de lekkende bakken liever hebben dan de bron zelf. Vrees laat ons twijfelen aan de liefde van God, en onze liefde voor Hem verkilt erdoor; wij voelen wantrouwen, en bedroeven op die manier de Geest van God. Daardoor worden onze gebeden belemmerd, ons goede voorbeeld is bedorven en ons leven wordt egoïstisch. Het gebrek aan vertrouwen op God zorgt ervoor dat wij ver van Hem afdwalen; maar als wij elke last, die wij ervaren, door een eenvoudig geloof op Hem werpen, en in geen ding bezorgd zijn, zullen we dicht bij Hem blijven en kracht ontvangen tegen allerlei verzoekingen. ‘U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd (Jesaja 26).

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend