23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Weg met je twijfel en angsten

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

U, Heere, hebt de rechtszaken van mijn ziel gevoerd. Klaagliederen 3 vers 58

Wat is de profeet hier stellig in zijn uitspraak. Hij zegt niet: ‘Ik hoop, ik vertrouw, ik denk soms dat God de rechtszaken van mijn ziel gevoerd heeft.’ Voor hem is het een onweerlegbaar feit. Laten we onze twijfelingen en angsten – met de hulp van de genadige Trooster – van ons af schudden, want zij verstoren onze vrede en rust veel te vaak! Laat het ons gebed zijn om bevrijd te mogen worden van de harde en ruwe stem van onze vermoedens, om met de heldere stem van de volkomen zekerheid te kunnen spreken. Let er ook eens op hoe dankbaar de profeet spreekt. Hij geeft alle eer alleen aan God! Hij wijdt geen enkel woord aan zichzelf of aan zijn eigen gebeden. Hij schrijft zijn verlossing niet aan mensen, en nog minder aan zichzelf toe; hij zegt: ‘U, Heere!’ Een Christen moet er altijd op gericht zijn om de dankbaarheid in zijn leven te bevorderen. We zijn vooral verplicht om de Heere te prijzen als Hij ons een nieuwe verlossing of zegen gegeven heeft. De aarde is de tempel van de Christen, en deze aarde moet gevuld zijn met de lof van dankbare gelovigen. Elke dag moet een wierookvat zijn, dat gevuld is met de heerlijke geur van de dankbaarheid. Wat is de profeet Jeremia blijmoedig als hij vertelt over de goedheid van de Heere. Hij zingt op hoge toon! Hij is in de meest afschuwelijke gevangenis geweest, en heeft ook gehuild toen hij zich midden in deze droevige omstandigheden bevond. Maar toch vinden we in ditzelfde boek, dat ‘Klaagliederen’ genoemd wordt, een lied dat zo helder klinkt als de lofzang van Mirjam, en als de stem van Debora. Kinderen van God, zoek naar een levende en nieuwe ervaring van de goedheid van de Heere. En spreek er met zekerheid over als je dit opnieuw mag ondervinden. Zing dan een dankbaar lied!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend