23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Geef geen antwoord geven op dwaze vragen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ontwijk dwaze vragen. Titus 3 vers 9

Onze dagen zijn snel voorbij, en we doen er beter aan om ze goed te gebruiken, dan om te discussiëren over dingen die van ondergeschikt belang zijn. De oude geleerden begingen een groot kwaad toen ze oneindig bleven strijden over dingen die geen praktisch belang hebben, en onze kerken lijden veel onder allerlei onenigheden over onbelangrijke onderwerpen. Nadat alles gezegd is wat gezegd kan worden, is niemand iets wijzer geworden. Deze discussies bevorderen geen kennis, maar ook geen liefde. Het is dom om op zo’n onvruchtbare akker te zaaien. Vragen met betrekking tot dingen waarover de Bijbel zwijgt, over geheimenissen die alleen God kent, over profetieën die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden of over het houden van menselijke tradities – het zijn allemaal dwaze vragen, en wijze mensen ontwijken deze vragen. Onze taak is het niet om dwaze vragen te stellen of ze te beantwoorden, maar om ze te ontwijken. Als wij gehoor geven aan de opdracht van de apostel, en anderen voorgaan in het doen van goede werken, zal dat onze tijd zo in beslag nemen, dat wij geen interesse hebben in onnodige en verwerpelijke debatten. Maar er bestaan ook vragen die het tegenovergestelde zijn van dwaze. We moeten die vragen niet vermijden, maar eerlijk onder ogen zien. Zo’n vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘Geloof ik in de Heere Jezus Christus?’ ‘Is de geest van mijn denken vernieuwd?’ ‘Wandel ik niet naar het vlees, maar naar de Geest?’ ‘Groei ik in de genade?’ ‘Is mijn leven een sieraad voor mijn Heiland?’ ‘Kijk ik verlangend uit naar de komst van de Heere Jezus, en leef ik zoals de Meester het van Zijn slaaf verwacht?’ Dit soort vragen vereisen onze ernstige aandacht! Gaf jij je tijd vroeger ook aan onnodige discussies? Bewaar je krachten vanaf vandaag voor nuttiger zaken. Wees een vredestichter, en probeer anderen door jouw voorbeeld te bewegen tot het ontwijken van dwaze vragen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend