23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Vertrouwen op uw Vader

De sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Jesaja 33:16

Er valt geen musje ter aarde zonder de wil van uw Vader.

Twijfelt u eraan, christen, dat God Zijn beloften waar zal maken? Zullen de rotsen door de storm omver waaien? Zullen de hemelse voorraadschuren leegraken? Denkt u dat uw hemelse Vader, die weet dat u voedsel en kleding nodig heeft, u zal vergeten? Als er geen musje ter aarde valt zonder de wil van uw Vader en alle haren van uw hoofd geteld zijn, zult u Hem dan wantrouwen en aan Hem twijfelen? Misschien zult u door uw zorgen gekweld blijven tot u op uw God leert vertrouwen; pas dan zullen uw moeilijkheden voorbij zijn.

Hoeveel mensen zijn er niet die door zorgen en moeilijkheden gekweld werden tot ze uiteindelijk door wanhoop gedreven het uitsluitend met God waagden. Op het moment dat ze gingen geloven, werden ze ook verlost. Zij hebben ervaren dat God Zijn beloften houdt. O, ik smeek u, wantrouw Hem niet langer! Gun satan dat genoegen niet en kwel uzelf niet langer door u aan zulke slechte gedachten over God over te geven. Denk niet dat het een lichte zaak is om aan Jehova te twijfelen.

Vertrouwen en niet wantrouwen.

Besef dat het zonde is, en geen kleine zonde, maar een ernstige misdaad. De engelen wantrouwen Hem nooit en de duivels evenmin. Alleen wij, van alle wezens die God geschapen heeft, onteren Hem door ongeloof en benadelen Zijn eer door ons wantrouwen. Wat moeten we ons schamen! Onze God verdient het niet dat we Hem wantrouwen.

In het verleden is gebleken dat Hij zich aan Zijn Woord houdt. En nu Hij zoveel blijken van Zijn liefde en van Zijn goedheid geeft, en nog dagelijks ontvangen uit Zijn handen, is het laag en niet te verontschuldigen dat we enig wantrouwen in ons hart toelaten. Dat we daarom voortdurend tegen de twijfel aan onze God ten strijde trekken. Het is een vijand van onze vrede en van Zijn eer. Laten we onwankelbaar vasthouden aan wat Hij beloofd heeft en ook zal doen. Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp ‘

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend