23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalm 51 vers 12

Als wij afgedwaald zijn, smachten wij naar herstel, als er tenminste nog een sprankje leven in ons is overgebleven. Voor deze vernieuwing hebben wij dezelfde genade nodig als bij onze bekering. Toen hadden we berouw nodig, en dat hebben we nu ook. Toen hadden we geloof nodig, om voor het eerst tot Christus te komen, en alleen dezelfde genade kan ons nu naar Hem terugbrengen. Toen hadden wij een woord van de lippen van de Allerhoogste nodig om een einde te maken aan onze angst; we zullen al snel ontdekken dat we hetzelfde nodig hebben, nu wij onder onze huidige zonden gebukt gaan. Voor elke vernieuwing van ons geestelijk leven hebben wij een nieuwe openbaring van de kracht van de Heilige Geest nodig, net zoals aan het begin van ons geestelijk leven. Het is een even groot werk, en vlees en bloed strijden er net zo goed tegen als in het begin. Laat je eigen zwakheid een goede reden voor je zijn om de hulp van je God met nog meer ernst af te smeken. Bedenk dat David niet passief ging zitten op momenten waarop hij zich machteloos voelde. Hij spoedde zich naar de genadetroon met het gebed: ‘Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.’ Het is waar dat je zonder hulp niets kunt doen, maar het mag je niet lijdelijk maken. Het moet juist een prikkel zijn die je met nog meer ernst naar de machtige Helper van Israël leidt. O, het is mijn wens dat je de genade zult ontvangen om met God te worstelen alsof je leven er vanaf hing. ‘Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest!’ Als dit ook jouw oprechte gebed is, wil ik je oproepen om vervolgens de middelen waardoor God werkt, ijverig te gebruiken. Bid veel. Voed je met het Woord. Dood de begeerten die de gemeenschap tussen God en jou verstoren. Waak over de minste beweging van zonde. De Heere heeft Zijn eigen aangewezen wegen; wacht op Hem, en wees klaar als Hij voorbij komt. Volhard in het gebruiken van de middelen die het stervende leven in je kunnen opwekken en voeden; en bid zonder ophouden, omdat je weet dat alle kracht alleen bij Hem vandaan komt: ‘Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest!’

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend