25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Verlossende liefde

Laat hen voor den Heere Zijn goedertierenheid loven, en Zijne wonderwerken voor de kinderen der mensen. Psalm 107:8

In eenvoudige dingen.

Als wij nu eens minder klaagden en meer loofden, dan zouden wij gelukkiger zijn en God meer verheerlijken. Laat wij God dagelijks loven voor Zijn gewone zegeningen; ze zijn voor ons misschien gewoon, maar ze zijn zo kostbaar, dat, als wij ze moesten missen, wij in het verderf zouden worden gestort. Laten we God loven voor de ogen, waarmee wij de zon kunnen zien, voor de gezondheid en kracht om te kunnen wandelen, voor het brood dat wij eten, en de kleding waarmee wij ons kleden. Laat ons Hem prijzen, omdat wij niet als hen zijn die geen hoop hebben, of met de misdadigers in een cel zijn opgesloten. Laat ons Hem danken voor de vrijheid, voor onze vrienden, voor ons onderkomen, voor het goede van het leven; kortom, laat ons Hem prijzen voor alles, dat wij ontvangen uit Zijn milde hand. Eigenlijk verdienen wij niets, en toch worden wij zo rijk en ruim overladen met weldaden. 

Verlossende liefde.

Maar geliefden, de zoetste en luidste tonen van onze lof zou voor de verlossende liefde moeten zijn. Gods verlossend handelen van Zijn uitverkorenen, moet voor eeuwig hun hoogste lied zijn. Als wij weten wat verlossing betekent, laat ons dan onze liederen van dankzegging niet inhouden. Wij zijn tot het kruis van Christus gebracht; de boeien van onze schuld zijn verbroken; wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van de levende God, en mogen uitkijken naar de tijd, dat wij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor de troon zullen worden gesteld. Zelfs nu, wuiven wij door het geloof de palmtak van de victorie, en hullen ons in het rein gewaad, dat ons eeuwig kleed zal zijn; zullen wij dan niet zonder ophouden de Heere onze Zaligmaker danken? Kind van God, kunt u nog zwijgen? Ontwaak, ontwaak, erfgenaam van de heerlijkheid, en neem uw gevangenis gevangen, waar u met David uitroept: “loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is Zijn Heilige Naam.” Dat we de nieuwe maand met nieuwe liederen mogen beginnen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend