23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Geboren krijgers onder het vaandel van Jehova!

Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgt ook en zijn engelen.”Openbaringen 12:7

Mannen en vrouwen, ze zijn alle onverschrokken krijgers in het leger van God.

De strijd zal altijd blijven bestaan tussen de beide grote machten, totdat een van beide het onderspit heeft gedolven. Vrede tussen goed en kwaad is onmogelijk; zelfs de schijn ervan zou de triomf zijn van de machten der duisternis. Michaël zal altijd strijd voeren; zijn heilige ziel kan het kwaad niet verdragen, Jezus zal altijd de vijand zijn van de draak, Hij zal niet stil en werkeloos toezien, maar krachtig werken, met het vaste voornemen om het kwaad uit te roeien. Al Zijn knechten, of zij nu engelen in de hemel zijn of dienstboden op de aarde, zullen en moeten vechten; zij zijn geboren krijgers; aan het kruis bezweren zij het verbond om nooit meer vrede te maken met het kwaad. Zij zijn een leger, onverschrokken om de aanval te weren, vurig van moed om de strijd aan te binden. Bij elke soldaat in het leger van de Heere, is er dagelijks een roeping om met heel zijn of haar hart en ziel en met alle kracht, tegen de draak te vechten. De draak en zijn engelen zullen de strijd niet ontwijken; ze zijn rusteloos in hun aanvallen, zij ontzien geen wapens, eerlijk of oneerlijk. 

Scherp uw zwaarden!

De verwachting om God te dienen zonder strijd, is dwaasheid. Hoe vuriger onze ijver is, hoe heftiger de aanvallen van de machten uit de hel tegen ons zal zijn. De Kerk kan vermoeid raken, haar grote vijand niet; zijn rusteloze geest laat nooit enige verslapping toe in de strijd; hij haat het zaad van de vrouw, en als het in zijn macht lag, zou hij het helemaal verslinden. De dienaren van satan hebben dezelfde krachtsinspanning als de oude draak en zijn een ijverig volk. De strijd heerst rondom ons, en als je van vrede droomt, is dat dwaas en gevaarlijk. Geloofd zij God! wij kennen de afloop van de strijd. De grote draak zal uitgeworpen en voor eeuwig vernield worden, terwijl Jezus en die met Hem zijn, de kroon zullen ontvangen. Laat ons deze avond onze zwaarden scherpen en de Heiligen Geest bidden, onze armen te sterken tot de strijd. Nooit was een veldslag zo belangrijk, nooit een kroon zo heerlijk. Een ieder van u sta op zijn post, gij krijgers van het kruis. Dat God ons de kracht moge geven dat wij satan onder onze voeten zullen vertrappen! 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend