23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De verlamde man – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag, neer. Markus 2 vers 4

Het geloof is vindingrijk. Het huis waar Jezus Zich bevond, was boordevol en een massa mensen versperde de deur, maar het geloof vond toch een weg om tot de Heere te komen, en de verlamde voor Hem neer te leggen. Het schijnt dat een gedeelte van het dak weggehaald moest worden (zie Lukas 5 vers 19), en dit zou zeker stof en gevaar veroorzaken voor de mensen die beneden stonden; maar als de omstandigheden heel dringend zijn, mogen we niet aan gevaar of aan het benadelen van materiële zaken denken. De Heere Jezus was er om te genezen, en daarom waagde het geloof alles, wat er ook mocht instorten, zodat de verlamde man vergeving van zijn zonden zou kunnen krijgen. O, wat zou het heerlijk zijn als er meer doortastend geloof onder ons zou zijn. Zullen we ons niet voornemen om vandaag een moedige daad te verrichten uit liefde tot de mensen om ons heen? Het zal tot eer en verheerlijking van God zijn!
De wereld vindt voortdurend nieuwe dingen uit. Zou het geloof ook niets kunnen uitvinden, en met nieuwe middelen de mensen om ons heen kunnen bereiken? Het was de aanwezigheid van de Heere Jezus die zorgde voor de overwinnende moed in deze vier vrienden. Is de Heere Jezus ook niet in ons midden aanwezig? Heb je Zijn gezicht vanmorgen al gezien? Heb je Zijn genezende kracht in je ziel gevoeld? Als dit zo is, breek dan door alle barrières heen en werk ijverig om arme zielen tot Jezus te brengen. Elk middel is goed en gepast als het er ons werkelijk om te doen is om zielen te winnen. Als de honger naar brood door stenen muren kan breken, kan honger naar zielen zeker ook door muren heen breken! O Heere, maak ons vindingrijk in het uitdenken van middelen om uw arme, door de zonde zieke schepselen te bereiken, en maak ons dapper om mensen te redden, tegen elk gevaar in!

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend