25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Vergeving van je zonden – C.H. Spurgeon

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

De Zoon des mensen heeft macht op aarde de zonden te vergeven. Matth. 9:6

Dit is een van de grootste eigenschappen van de grote Heelmeester: Hij heeft macht de zonden te vergeven ! Terwijl Hij hier op aarde rondwandelde, nog voordat Hij voor de zonde had betaald, nog voordat Zijn bloed letterlijk op de troon van de genade gesprenkeld was, had Hij macht de zonde te vergeven. Zou Hij, nu Hij gestorven is, die macht niet meer hebben? Wat een macht moet Hij bezitten, die tot aan de laatste penning toe de schuld van Zijn volk betaald heeft! Hij heeft een grenzeloze macht, nu Hij de overtredingen heeft weggedaan en een einde aan de zonde gemaakt heeft. Als je daaraan twijfelt, zie dan hoe Hij opstond uit de dood! Zie Hem in toenemende heerlijkheid opklimmen tot aan de rechterhand van God! Hoor Hem pleiten voor de eeuwige Vader, Zie hoe Hij wijst naar Zijn wonden, en op de verdiensten van Zijn heilig lijden! Wat een kracht tot vergeving zie je dan! ”Hij is opgevaren in de hoogte en heeft gaven voor de mensen verkregen.” Hij is in de hemel verheerlijkt om bekering en vergeving van zonde mogelijk te maken. De vuilste en smerigste zonde wordt in Zijn bloed gewassen. Lieve lezer, wat op dit moment je zonde ook is, Christus heeft de macht om het te vergeven, om ook jou vergeving te schenken, ja, aan miljoenen zoals jij. Een woord is genoeg. Hij hoeft niets meer te doen voor jouw verzoening; het is allemaal volbracht. Hij kan, in antwoord op jouw tranen, op dit tijdstip, jouw zonden vergeven en je dit ook daadwerkelijk laten voelen. Hij kan, op ditzelfde ogenblik de vrede Gods in jouw ziel blazen, die alle verstand te boven gaat, door de volkomen kwijtschelding van jouw vele vuile en onreine zonden. Gelooft je dat? Ik vertrouw er op, dat je het gelooft. Ervaar en ondervind de kracht van Jezus verzoenend sterven! Verlies geen tijd om tot de grote Medicijnmeester van je ziel te gaan, haast je tot Hem met de onderstaande woorden:

“Jezus! Meester! hoor mij roepen:
Red en genees mij door Uw woord;
’Ik lig krachteloos aan Uw voeten,
Wachtend tot U mij verhoort.”

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend