25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Satan heeft ons belet

De satan heeft ons belet.  1 Thess. 2:18.

Satan zal je proberen te hinderen

Vanaf het eerste moment dat het goede in aanraking kwam met het kwade, is het voor elke gelovige steeds de ervaring geweest dat satan tegen hen is. Van alle kanten, langs de hele verdedigingslijn, in de voorhoede zowel als in de achterhoede, overdag of midden in de nacht, staat satan ons in de weg. Als je in het veld werkt, dan zal hij je ploegijzer proberen te breken. Als je een muur bouwt, probeert hij de stenen af te breken. Wil je God dienen in lijden of in de strijd, overal zal satan je proberen te hinderen. Hij werkt je tegen, als je tot Jezus wilt gaan. Vanaf het moment dat je je eerste blik op het kruis wierp en ’t leven ontving heb je een grote strijd tegen satan te voeren. Nu je behouden bent, probeert hij je heiligmaking in de weg te staan. Je kunt blij zijn omdat je tot hiertoe standvastig gewandeld hebt, en misschien zeg je: “Niemand kan aan mijn oprechtheid twijfelen.” Roem niet te snel, want dan zal je deugd spoedig op de proef gesteld worden. Satan zal juist zijn pijlen richten tegen die deugd, waar jij het meest om bekend staat.

De vogels zullen in je rijpste vruchten pikken

Ben je tot hiertoe een vaste gelovige geweest, dan zal je geloof spoedig aangevallen worden. Ben je zo zachtmoedig geweest als Mozes, verwacht dan dat je in verzoeking zult komen om onbedachtzaam met je lippen te spreken. De vogels zullen in je rijpste vruchten pikken, het wilde zwijn zal zijn slagtanden in je beste wijngaard slaan. Satan zal je zeker in je meest ernstigste gebeden hinderen. Hij zal je vrijmoedigheid in het vragen bekritiseren, je geloof verzwakken, zodat je, als het mogelijk zou zijn, de zegeningen zou mislopen. Satan is ook ijverig in het belemmeren van christelijke werkzaamheden. Nooit is er een godsdienstige opwekking, of er is ook een vernieuwing van tegenstand. Zodra Ezra en Nehemia beginnen te bouwen, staan Sanballat en Tobia op om het hun te beletten. Je vraagt wat je moet doen? Wel, laat jezelf door satans tegenstand niet van de wijs brengen, want het is een bewijs, dat je aan de kant van de Heere staat, en dat je Zijn werk doet. In Zijn kracht zul je overwinnen en je vijanden verslaan.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend