25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld.  Ps. 72: 1 9.

Dit is een uitgebreid gebed. Er is veel geloof nodig om voor een hele stad als voorspraak op te treden. Er zijn tijden, dat het gebed voor een enkel mens ons al zwaar valt. Hoe ver uitgestrekt was dan niet de stervende voorbede van de psalmdichter! Hoe verheven is het! ”De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld.” Het sluit geen enkel land uit, hoe het ook vertrapt wordt door het bijgeloof; het sluit geen éen volk buiten, hoe barbaars dat volk ook is. Dit gebed wordt zowel gedaan voor de kannibaal als voor de beschaafde mens, het is voor alle windstreken en voor alle volksstammen. Het omvat de ganse aarde en vergeet geen enkel Adamskind. Wij moeten ijverig werkzaam zijn voor onze Meester, anders kunnen we dit gebed niet met oprechtheid bidden. Het kan alleen gedaan worden door hen, die van harte meewerken aan de uitbreiding van Gods koninkrjk. Zijn er niet veel mensen, die deze voorbidding en arbeid nalaten? Lezer is dit gebed ook jouw gebed? Sla je oog op naar Golgotha. Zie de Levensvorst aan het kruis genageld, met de doornenkroon op het hoofd, met bebloed gelaat en bebloede handen en voeten. Hoe kun je dit wonder der wonderen aanzien, de dood van Gods Zoon, zonder dat je je borst voelt opzwellen van heilige aanbidding, die met geen woorden is uit te drukken? Wanneer je geweten is gereinigd door het bloed van Christus, en je niet van je knieën opstaat en uitroept: ”De ganse aarde worde met Zijne heerlijkheid vervuld,” ben je geen eerlijk mens. Kun jij in dankbare hulde voor de Gekruisigde neervallen, zonder de wens, dat je Koning de Heer van de gehele wereld wordt? Wat erg, als jij zegt dat je de Heere liefhebt, en geen begeerte voelt om Hem als overste Gebieder te erkennen. Je godsvrucht heeft geen waarde, tenzij dat je leert te verlangen, dat dezelfde genade, die zich over jouw heeft uitgestrekt, ook de ganse wereld zal omvatten. Heere, de oogst is daar, zend dan Uw sikkel om in te zamelen.

Send this to a friend