23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven


Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt… Johannes 17:22

Onze tekst laat ons het hoogtepunt van de mildheid van de Heere Jezus zien, want Hij heeft ons Zijn alles gegeven. Al zou Hij nog geen tiende van wat Hij bezit aan de engelen gegeven hebben, zouden zij al bijzonder rijk geworden zijn. Maar Hij was niet tevreden voor Hij ons als Zijn kinderen alles wat Hij bezat, gegeven had. Het zou een verrassende genade geweest zijn als Hij ons had toegestaan om de kruimels van Zijn goedheid onder de tafel van Zijn barmhartigheid op te eten. Maar Hij doet geen half werk. Hij laat ons met Hem aanzitten en deelnemen aan de maaltijd. Als Hij ons een kleine toelage vanuit Zijn Koninklijke schatkist gegeven had, zouden wij al reden gehad hebben om Hem voor eeuwig lief te hebben. Maar nee, Hij wil dat Zijn bruid even rijk is als Hijzelf is. Hij wil geen heerlijkheid of iets anders hebben, waar zij geen deel aan kan hebben. Hij was niet voldaan voor Hij van hen Zijn mede-erfgenamen gemaakt had. Hij heeft Zijn hele vermogen in de schatkist van de Kerk gestort en heeft alle dingen met Zijn verlosten gemeenschappelijk. Er is geen enkele kamer in Zijn huis, waarvan Hij de sleutel aan Zijn volk wil onthouden. Hij schenkt hen de volledige vrijheid om al het Zijne als hun eigendom aan te nemen. Hij wil graag dat zij er vrijmoedig gebruik van maken en zich zoveel mogelijk zullen toe-eigenen.
Christus heeft de fles van Zijn liefde en genade aan de mond van de gelovige gezet, en hem uitgenodigd om er voor eeuwig uit te drinken. Als hij deze fles leeg kon drinken, zou het mogen. Maar omdat hij dit niet kan, mag hij er in ieder geval overvloedig uit drinken, want alles is van hem. Welk zekerder bewijs van gemeenschap kan hemel of aarde geven?

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend