23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Schuilen in de rots

De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen Spreuken 30:26

Als een David in Adullam.

De konijnen, die zich bewust zijn van hun eigen natuurlijke weerloosheid, kruipen in de rotsspleten om zich zo voor hun vijanden te beschermen. Mijn hart, wees bereid om van dit machteloze volk een les te leren. U bent net zo zwak en aan gevaren blootgesteld als een konijn en u doet er wijs aan om eveneens bescherming te zoeken. Mijn beste bescherming bestaat in de vesting van de onveranderlijke Jehova, waar de onwankelbare beloften de reusachtige muren van steenrots zijn. Het zal u goed zijn, mijn hart, als u zich altijd verbergen kunt in de bolwerken van Zijn heerlijke eigenschappen, die alle waarborgen zijn voor de veiligheid van hen die hun vertrouwen op Hem stellen. Geprezen zij de naam des Heeren; ook ik heb mij als David in Adullam voor de wreedheden van mijn vijand beveiligd gevonden.

Ik hoef niet meer te zoeken naar de zegen van hem die zijn vertrouwen op de Heere stelt, want lang geleden, toen ik door satan en mijn zonden achtervolgd werd, vluchtte ik naar de spelonk in de rots Christus Jezus en in Zijn doorstoken zijde vond ik een heerlijke rustplaats. Mijn hart, ga vanavond weer naar Hem toe, wat uw huidige probleem ook wezen mag; Jezus heeft u lief; Jezus troost u; Jezus wil u helpen. Geen koning is in zijn onoverwinnelijke vesting veiliger dan het konijn in zijn hol in de rots.

Schuilen in de rots, er is geen veiligere schuilplaats.

De bevelhebber van tienduizend strijdwagens is niet beter beschermd dan die kleine bewoner in de rotsspleet. In Jezus zijn de zwakken sterk en de weerlozen veilig. Als het reuzen waren konden ze niet sterker zijn en als ze in de hemel waren, konden ze niet veiliger zijn. Het geloof geeft de mens op aarde de bescherming van de God des hemels. Meer heeft hij niet nodig en meer te wensen is er niet. De konijnen kunnen geen kasteel bouwen, maar ze vertrouwen zichzelf toe aan wat er al is. Ik kan geen schuilplaats voor mijzelf maken, maar Jezus heeft daarin voorzien, Zijn Vader heeft die gegeven, Zijn Geest heeft die geopen baard en zie, ook deze avond trek ik daarbinnen en ben ik veilig voor iedere vijand.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend