25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ga heen en versterk uw broeders

Sterk hem. Deuteronomium 1:38

Ga heen en versterk uw broeders

God gebruikt Zijn volk om de een de ander te laten bemoedigen. Hij heeft niet tot een engel gezegd: “Gabriël, Mijn knecht Jozua staat op het punt Mijn volk in Kanaän te brengen, ga hem bemoedigen.” God doet nooit zomaar wonderen. Wanneer Hij Zijn doel kan bereiken met gewone middelen, zal Hij geen wonder gebruiken. Gabriël zou niet half zo geschikt zijn geweest voor dit werk als Mozes. Het medeleven van een broeder is veel meer waard dan dat een engel zich tot ons neerbuigt. De engel met zijn snelle wiekslag zou beter op de hoogte zijn geweest met het bevel van zijn Meester dan met de gemoedsgesteldheid van het volk. Een engel had nooit de moeilijkheid van de weg ondervonden, of de vurige slangen gezien, en ook had hij het hardnekkige volk niet in de woestijn geleid zoals Mozes dat heeft gedaan. Wij moeten ons verheugen, dat God een mens wil gebruiken om voor anderen te werken. Hierdoor wordt de broederband versterkt. En wanneer we beseffen dat we van een ander afhankelijk zijn, wordt ook de eensgezindheid versterkt.

Een boodschap aan u

Broeders, neem dit woord aan als een boodschap van God aan u. Werk om anderen te helpen, en probeer hen vooral te bemoedigen. Spreek vriendelijk met de jonge angstige zoeker, probeer liefdevol ieder struikelblok uit de weg te ruimen. Vindt u een vonk van genade in het hart, kniel dan neer om het aan te blazen tot een vlam. Laat de jong gelovige trapsgewijs de moeilijkheid van de weg ontdekken, en spreek veel met hem over de kracht die er is in God, van de zekerheid van de belofte, en van de liefderijke gemeenschap met Christus. Laat het uw doel zijn om de bedroefden te troosten, de kleinmoedigen te versterken. Spreek een woord op zijn tijd tot de vermoeide en versterk de vreesachtigen, zodat zij hun weg met blijdschap mogen gaan. God bemoedigt u door Zijn beloften; Christus versterkt u als Hij naar de hemel wijst, die Hij voor u gewonnen heeft. Ook de Heilige Geest zal u versterken, als Hij in u werkt het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Volg de goddelijke wijsheid na en versterk anderen, overeenkomstig het woord van deze avond, ga heen en versterk uw broeders. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend