24 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Predikers moeten door de Heere gezalfd zijn

Specerijen ter zalf–olie. Exodus 35:8

Zalfolie is nodig.

Er werd onder de wet veel gebruik gemaakt van deze zalf–olie; en de betekenis daarvan is van het grootste belang voor het Evangelie. De Heilige Geest, die ons tot elke heilige dienst zalft, is onmisbaar voor ons, als wij in onze dienst voor de Heere aangenaam willen zijn. Zonder Zijn hulp zijn onze godsdienstoefeningen een ijdele offergave, en inwendige bevindingen een dood iets. Als ons predikambt zonder zalving is, wat wordt het dan een ellendig werk; ook zijn de gebeden, lofliederen, overdenkingen en de afzondering van christenen geen jota meer waard. Een heilige zalving is de ziel en het leven van de godsvrucht; en als we het moeten missen is het een van de grootste rampen. Om voor de Heere te verschijnen zonder zalving, is net zoals een Leviet de bediening van de priesters op zich genomen had; zijn bediening zou veel eerder tot zonde dan tot dienen zijn geweest. 

Predikers kunnen niet zonder zalving.

Wij moeten nooit een heilige bedieningen aanvatten zonder heilige zalving; het daalt van onze Heere op ons neer; van Zijn zalving ontvangen wij, die als de zomen van Zijn kleren zijn, een overvloedige zalving. Bijzondere specerijen werden door de kruidenmengers heel bekwaam vermengd om de zalf–olie te vormen, dat laat ons zien, hoe rijk de invloed van de Heilige Geest is. Alle goede dingen worden in de goddelijke Trooster gevonden. Goddelijke vertroosting, onfeilbaar onderricht, onsterfelijke levendmakende, geestelijke kracht en goddelijke heiliging, dit alles is met andere kostbaarheden in de hemelse zalf–olie van de Heilige Geest verenigd. Die olie geeft een liefelijke reuk aan de mens, over wie het uitgestort wordt. Niets dat in de schatkisten van de rijken of in de geheimen van de wijzen gevonden wordt, kan met haar vergeleken worden. Zij kan niet nagemaakt worden. Zij komt alleen van God, en zij wordt vrijelijk gegeven door Jezus Christus, aan elk wachtende ziel. Laat ons haar zoeken, want wij kunnen haar hebben, zelfs deze avond nog. O Heere, zalf Uw dienstknechten. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend