23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Overvloed

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Ik weet wat het is overvloed te hebben. Filippenzen 4 vers 12

Er zijn veel mensen die wel weten wat het is om vernederd te worden, maar niet wat het is om overvloed te hebben. Als zij boven op een toren gezet worden, worden zij duizelig en dreigen zij te vallen. Christenen maken hun belijdenis vaker te schande in voorspoed dan in tegenspoed. Het is gevaarlijk om overvloed te hebben. De smeltkroes van de tegenspoed is voor een christen een minder zware beproeving dan de beker van de voorspoed. Hoeveel onvruchtbaarheid en verwaarlozing van de geestelijke dingen werd veroorzaakt juist door de weldaden en zegeningen van God! Deze waarheid gaat gelukkig niet altijd op, want de apostel Paulus vertelt ons, dat hij weet wat het is om overvloed te hebben. Toen hij veel had, wist hij het te gebruiken. Overvloedige genade stelde hem in staat om overvloedige voorspoed te verdragen. Meer dan menselijk vermogen is nodig om de boordevolle beker van aards geluk met een vaste hand te kunnen hanteren. Maar Paulus had deze kunst toch geleerd, want hij vertelt ons: ’In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd; zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden.’ Het is een Goddelijke les om te leren verzadigd te zijn; eens waren de Israëlieten verzadigd, maar terwijl zij het vlees nog tussen hun tanden hadden, kwam de toorn van God over hen. Veel mensen vragen om genadegaven, omdat zij tegemoet willen komen aan de begeerten van hun hart. In tijden waarin wij door Gods voorzienigheid veel goeds ontvangen, gebeurt het zo vaak dat wij weinig van Zijn genade genieten en weinig dankbaarheid tonen voor de ontvangen zegeningen. Wij zijn verzadigd, en wij vergeten God. Met het aardse voldaan, kunnen wij het best zonder het hemelse stellen. Wees er zeker van dat het moeilijker is om te weten overvloed te hebben dan om gebrek te lijden. Onze menselijke natuur is zo geneigd tot hoogmoed en het vergeten van God! Vraag God in je gebed om je te leren overvloed te hebben.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend