25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ook is de nacht Uw

Ook is de nacht Uw. Psalm 74:16

Alles is onder de beschikking en het bestuur van de God.

Ja, Heere, U doet geen afstand van Uw troon, wanneer de zon ondergaat; ook laat U gedurende deze lange winternachten de wereld niet geheel ten prooi aan het kwaad; Uw ogen waken voor ons als de sterren, en Uw armen omvatten ons gelijk de dierenriem de sterrenhemel omspant. De dauw van de vriendelijke slaap en al de invloeden van de maan zijn in Uw hand, en de ernst en verschrikkingen van de nacht zijn evenzeer Uw. Dit is mij zeer zoet, wanneer ik in de nachtelijke uren wakende ben, of door zielsangst ginds en weder geslingerd word. Er worden kostelijke vruchten door de maan tot rijpheid gebracht, even zowel als door de zon; de Heere doe ze mij in Zijn gunst genieten. De nacht van het lijden is zo goed onder de beschikking en het bestuur van de God van de liefde, als de heldere zomerdagen, wanneer alles zegen is. Jezus is in de storm. Zijn liefde slaat de nacht als een kleed om zich heen, maar voor het oog van het geloof is het zwarte kleed nauwelijks een vermomming.

Ik formeer het licht en schep de duisternis.

Van de eerste nachtwake af tot aan het aanbreken van de dageraad toe slaat de eeuwige Wachter zijn heiligen gade, en beschikt Hij de schaduwen en de nachtdauw tot Zijn volk hoogste goed. Wij geloven niet in elkaar bestrijdende godheden van goed en kwaad, maar wij vernemen de stem van Jehovah, ons toeroepende: “Ik formeer het licht en schep de duisternis; Ik, de Heere, doe al deze dingen.” Donkere tijden van onverschilligheid in de godsdienst en maatschappelijke zonde zijn ook niet buitengesloten van het goddelijk doel. Wanneer de altaren van de waarheid worden bezoedeld, en de wegen van God worden vergeten, dan wenen de knechten van de Heere met bittere smart; maar zij mogen niet vertwijfelen, want de donkerste tijdperken worden door de Heere bestuurd en zullen op Zijn wenk een einde nemen. Wat ons een nederlaag toeschijnt, is wellicht bij Hem een overwinning.

Schoon nacht mij omgeve,
Geen lichtstraal mij schijn,
Wat nood, daar de Heer zelf
Mijn Leidsman wil zijn.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend