22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Kinderen Gods

Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Johannes 1:12

Het verborgen merkteken.

Wat is het verborgen merkteken, dat het kind van God onfeilbaar kenmerkt? Het zou bijzonder aanmatigend zijn dit naar ons eigen oordeel te willen bepalen; maar Gods Woord openbaart het ons, en wij kunnen veilig voort wandelen, waar wij de openbaring tot onze gids hebben. Nu wordt ons gezegd aangaande onze Heere: “zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Derhalve, indien ik Christus Jezus met mijn hart heb aangenomen, ben ik een kind van God. Die aanneming wordt beschreven in hetzelfde vers, als het geloof in de Naam van Jezus Christus. Indien ik derhalve geloof in de naam van Jezus Christus, dat is, mijzelf van harte toevertrouw aan de gekruisigde, maar thans verhoogde Heiland, ben ik een lid van het gezin van de Allerhoogste. Wat ik ook verder mag ontberen, als ik dit slechts heb, heb ik het voorrecht om een kind Gods te worden.

Misleid uzelf niet voor de eeuwigheid.

Onze Heere Jezus Christus stelt het voor onder een anderen vorm. “Mijn schapen horen mijn stem, en Ik ken hen, en zij volgen Mij.” Hier wordt de zaak in weinig woorden gezegd, Christus treedt op als een herder voor Zijn eigen, en niet voor andere schapen. Zodra Hij verschijnt, zien Zijn eigen schapen Hem, zij vertrouwen Hem, zij zijn bereid Hem te volgen, Hij kent hen, en zij kennen Hem; er bestaat wederkerige kennis, er wordt een gedurige gemeenschap onderhouden. Desondanks is het enige teken, het zekere teken, het onfeilbare teken van wedergeboorte en aanneming: een hartelijk geloof in de van God aangestelde Zaligmaker. Lezer, twijfelt u, bent u niet zeker, dat u het geheime kenteken van Gods kinderen bij u draagt? Laat dan geen uur meer over uw hoofd heengaan, voordat u hebt gezegd: “doorzoek mij, o God! en ken mijn hart.” Ik bezweer u, acht dit geen kleine zaak. Als u dan iets uitstellen moet, laat het dan zaken zijn van minder belang: uw gezondheid, zo u wilt, of uw zakelijke bezittingen; maar wat uw ziel, uw onsterfelijke ziel en haar eeuwige bestemming betreft, zo bid ik u, wees met ernst vervuld.  Misleid uzelf niet voor de eeuwigheid. 

Comments
  • L.S. Zojuist las ik het boek: Alles uit Genade, een heerlijke beschrijving hoe tot Christus te komen. Spurgeon is nu 140 jaar later nog even fris en krachtig, waarom? Hij is Bijbelvast en Gods woord is eeuwig en onveranderlijk!
    Ik weet zeker dat ik/wij tot de laatste generatie behoren voor de opname der “kinderen Gods” Ezechiël 38 gaat eerdaags in vervulling! Gog en Magog staan aan Isrraëls noordgrens!
    Volg Amir Tsarfati en J.D.Farag maar op youtube! Maranatha ✝️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend