23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Omgord uw lendenen

En omgord aan de borsten met enen gouden gordel. Openbaringen 1:13

De Heere stopt nooit met Zijn dienstwerk.

“Een de Zoon des mensen gelijk” verscheen aan Johannes op Patmos, en de geliefde discipel merkte op, dat Hij een gouden gordel droeg. Een gordel want Jezus was altijd omgord toen Hij op aarde was, altijd gereed tot Zijn dienstwerk, en nu staat Hij voor de eeuwige troon staakt en stopt Zijn heilig dienstwerk niet, maar Hij is als priester omgord “met de kunstelijke riem van zijn Efod.” Het is goed dat Hij niet heeft opgehouden met Zijn liefdewerken voor ons, want hierin ligt onze grootste veiligheid, dat Hij altijd leeft om voor ons te bidden. Jezus stopt nooit met Zijn arbeid; Zijn kleren hangen nooit los, alsof Zijn werk geëindigd zou zijn; met een heilige ijver blijft Hij de zaken van Zijn volk behartigen. Een gouden gordel om de uitnemendheid van Zijn dienst aan te tonen, het koninklijke van Zijn persoon, de waardigheid van Zijn ambt de heerlijkheid van Zijn loon. Hij roept niet langer uit het stof van de aarde, maar Hij pleit met gezag; Koning zowel als Priester.

We moeten de schriften aanbinden als een gordel.

Onze belangen zijn veilig genoeg in de handen van onze Melchizedek, op zijn troon gezeten. Onze Heere geeft aan al Zijn volk een voorbeeld. Wij moeten onze gordels nooit ontbinden. Het is niet de tijd niet om ons in rust neer te liggen, het is de tijd van arbeid en strijd. Wij moeten de gordel van de waarheid ons steeds vaster om de lendenen binden. Het is een gouden gordel en het zal ons rijkste sieraad zijn; wij hebben die ook hard nodig; want een hart, dat niet gesterkt is door de waarheid die in Jezus is, en niet met de getrouwheid door de Heilige Geest gewerkt wordt, zal zich gemakkelijk laten inwikkelen in de dingen van dit leven en zich laten vangen in de netten van de verzoeking. Het is tevergeefs, dat wij de Schriften in ons bezit hebben, als wij ze ons niet aanbinden als een gordel, onze gehele natuur omgordende, ieder deel van ons bestaan in orde houdende en de gehele mens aan regelmaat onderwerpende. Als de Heere Jezus de gordel zelfs in de hemel niet ontbindt, dan mogen wij het veel minder doen op aarde. Staat derhalve, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend