23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De vier smeden

En de Heere toonde mij vier smeden. Zacharia 1:20

God zal altijd mensen vinden voor Zijn werk.

In het gezicht, door dit hoofdstuk beschreven, zag de profeet vier verschrikkelijke hoornen, die dan de ene, dan weer de andere kant opstooten, waardoor ze de sterkste en machtigste tegen de grond wierpen; en de profeet vroeg: “wat zijn deze?” En het antwoord was: “dat zijn de hoornen, die Israël verstrooid hebben.” Hij zag voor hem een afbeelding van de machten, die de gemeente van de Heere hadden verdrukt. Daar waren vier hoornen, want de kerk wordt van alle zijden aangevallen. De profeet schrok; maar onverwachts vertonen zich aan hem vier smeden. Toen sprak hij: “wat komen die maken?” Dit zijn de mannen die God gevonden heeft om de hoornen te verbreken. God zal altijd mensen vinden voor Zijn werk, en Hij zal hen vinden op de juiste tijd. De profeet zag niet eerst de smeden, toen er voor hen geen werk te doen was, maar eerst de “hoornen” en toen de “smeden.” Bovendien vindt de Heere “mannen genoeg”. Hij vindt niet drie smeden, maar vier, daar zijn vier hoornen, dus moeten er ook vier werklieden zijn.

Precies op de juiste tijd.

God vindt ook de geschikte lieden; niet vier lieden om met pennen te schrijven, niet vier architecten om bouwplannen te maken, maar vier smeden om grof werk te doen. Wees ervan verzekerd, u die voor de ark Gods siddert, dat zodra de hoornen zich verheffen, de smeden zullen opstaan. U hoeft u geen zorgen te maken over de zwakheid van Gods kerk in welke tijd ook van haar bestaan; de moedige hervormer, die de volkeren in hun grondvesten zal doen daveren, wordt misschien reeds in alle stilte gekweekt; Chrysostomussen kunnen uit onze haveloze scholen, en Augustinussen uit onze achterbuurten te voorschijn komen. De Heere weet waar Hij Zijn knechten moet zoeken. Hij heeft een keurbende van machtigen in de hinderlagen verscholen en op Zijn woord zullen zij zich opmaken tot de strijd; “immers de strijd is des Heeren”, en Hij zal de overwinning voor zich verwerven. Laten wij trouw blijven aan Christus, en op de juiste tijd zal Hij ons verdediging, of het nu ter redding is in onze eigen zorgen en nood, of in tijden van gevaar voor Zijn kerk. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend