25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Menselijk verstand geneigd tot dwaling

Die ons geworden is wijsheid van God.  1 Korintiërs 1:30

Een neiging tot dwalen.

Het menselijk verstand zoekt naar rust, en het zoekt het van nature buiten de Heere Jezus. Ontwikkelde mensen kunnen, zelfs als zij bekeerd zijn, met weinig eerbied en liefde, naar de eenvoud van het kruis van Christus kijken. Ze zitten in het oude net verstrikt, waarin ook de Grieken gevangen zaten. Ze staan bloot voor de dwaling. Zij hebben de neiging om de filosofie met de openbaring te vermengen. Voor iemand met een goed verstand en een goede opvoeding bestaat er het gevaar om af te wijken van de eenvoudige waarheid van de gekruisigde Christus, zodat zij leerstellingen bedenken die aangenamer zijn voor hun verstand.

Er is geen rust te vinden in de wijsgerige theologie.

Zo ontstonden in vroeger tijden de Gnostieken, en dit gaf aanleiding tot allerlei ketterij. Dit is ook de reden van de vrijzinnige theologie, die een tijd geleden in Duitsland zo in de mode waren, en die ook nu nog sommige godgeleerden verschrikken. Beste lezer! Wie u ook bent en welke opvoeding u ook hebt gehad, als u een kind van God bent, wees er dan van verzekerd, dat u geen rust zult vinden in wijsgerige theologie. U kunt dan wel de leer van de een of andere grote denker overnemen, of een droom van een filosoof, maar hun leer is in vergelijking met het zuivere Woord van God niet meer dan dat kaf is in vergelijking bij het koren. Op het best kan het verstand, het A, B, C van de waarheid ontdekken, en zelfs dat valt nog te betwijfelen, omdat in Christus alle schatten van de wijsheid en van kennis zijn opgesloten.

De vreze des Heeren is het beginsel van de wijsheid.

Alle pogingen van de christenen om tevreden te zijn met theologische systemen van dit of dat kerkgenootschap, moeten mislukken. De ware erfgenamen van de hemel moeten terugkomen tot die ene grote, eenvoudige waarheid, die het oog van de eenvoudige mens doet glinsteren van vreugde en zijn hart sneller laat kloppen: “Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken.” Als Jezus in het geloof wordt aangenomen, vindt het hart buiten Hem geen rust. “De vreze des Heeren is het beginsel van de wijsheid.” “Die zijn geboden bewaren, hebben goed verstand.” 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend