22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Lukas 11:4

Wat ons in gebed geleerd wordt te zoeken of te mijden, moeten we ook in de praktijk najagen en vermijden. We moeten er dan ook alles aan doen om de verzoeking uit de weg te gaan en er naar streven met grote voorzichtigheid het pad der gehoorzaamheid te bewandelen, zodat we de duivel er nooit toe brengen ons te verleiden. We moeten niet het bos ingaan om de leeuw op te zoeken. Zo’n aanmatiging kan ons duur te staan komen. Die leeuw kan ons pad wel kruisen, of vanuit het kreupelhout op ons toespringen, maar we moeten hem nooit zelf opjagen. Degene die met hem te maken krijgt, zal tot de ontdekking komen dat het een zware strijd is, ook al behaalt hij dan de overwinning. Laat de christen bidden dat een ontmoeting met die leeuw hem bespaard wordt. Onze Heiland, die maar al te goed wist wat verzoeking betekende, vermaande Zijn discipelen dan ook: ‘Bidt dat gij niet in verzoeking komt.’ Maar wat we ook doen, we zullen in verzoeking komen, vandaar dat we moeten bidden: ‘En verlos ons van de boze.’

God had één Zoon zonder zonde, maar Hij heeft geen Zoon die de verzoeking niet kent. De natuurlijke mens wordt tot zonden geboren zoals de vonken omhoog vliegen, en net zo zeer wordt de christen geboren tot verzoekingen. We moeten altijd voor satan op onze hoede zijn, want net als een dief laat hij niet van tevoren weten dat hij eraan komt. Gelovigen die ervaring hebben met de listen van satan, weten dat er bepaalde tijden zijn waarop hij zal aanvallen, net zoals er op bepaalde tijden een kille wind verwacht kan worden. De christen wordt dus tot dubbele waakzaamheid aangespoord door de vrees voor het gevaar en het gevaar wordt gemeden door er zich goed op voor te bereiden. Voorkomen is beter dan genezen: het is dan ook beter ons goed te bewapenen, zodat de duivel ons niet durft aan te vallen, dan ons aan het gevaar van een gevecht bloot te stellen, ook al komt u daamit dan als overwinnaar te voorschijn. Bid vanavond eerst dat u niet in verzoeking zult komen en vervolgens dat, mocht u wel in verzoeking komen, u van de boze verlost zult worden.

 
Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend