25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De kracht van Zijn opstanding

 De kracht van Zijn opstanding. Filippensen 3:10

Een vertroostend leerstuk.

Het leerstuk over de verrezen Heiland is buitengewoon kostbaat. De opstanding is de hoeksteen van het hele gebouw van het christendom. Het is de sluitsteen van de boog van onze behoudenis. Er zou een heel boek te schrijven zijn over de stromen van levend water die vloeien uit deze geheiligde fontein, de wederopstanding van onze dierbare Heere en Heiland Jezus Christus. Maar te weten dat Hij is opgestaan en als zodanig gemeenschap met Hem te hebben, gemeenschap met de Heiland te hebben door zelf een opstandingsleven te bezitten, Hem het graf zien verlaten door zelf het graf van de wereldsgezindheid te verlaten, dat is zelfs nog kostelijker.

Het leerstuk vormt de basis voor de ervaring, maar zoals de bloem liefelijker is dan de wortel, zo is de ervaring van de gemeenschap met de verrezen Heiland nog liefelijker dan het leerstuk zelf. Ik zou willen dat u zo zeer geloofde in de opstanding van Christus uit de dood dat u ervan zou zingen en er alle mogelijke troost uit zou putten, die u uit dit vaststaande feit, waarvan velen getuigen zijn geweest, trekken kunt.

Sta op, want de Heere is opgestaan.

Maar ik smeek u om zelfs daar niet bij te blijven staan. Hoewel u Hem niet, zoals de discipelen, zichtbaar kunt zien, moet ik u toch raden er naar te streven Christus Jezus door het oog van het geloof te zien, en hoewel u Hem niet, zoals Maria Magdalena, kunt aanraken, kunt u toch het voorrecht smaken met Hem te spreken en te weten dat Hij opgestaan is, daar u in Hem tot een nieuw leven bent opgestaan.

Een gekruisigde Heiland kennen waardoor al mijn zonden meegekruisigd zijn, is een hoge mate van kennis, maar een opgestane Heiland te kennen, die mij gerechtvaardigd heeft, en te beseffen dat Hij mij dat nieuwe leven geschonken heeft waardoor ik een nieuw schepsel geworden ben door Zijn eigen nieuwheid des levens, is de meest verheven ervaring. Zolang we die niet kennen, mogen we niet tevreden zijn. Dat u zowel ‘Hem als de kracht van Zijn opstandig’ mag kennen. Waarom zouden zielen die door Jezus levend gemaakt zijn, de grafkleren van wereldsgezindheid en ongeloof dragen? Sta op, want de Heere is opgestaan.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend