25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Verlang naar meer

Klim op een hoge berg. Jesaja 40:9

Zie uit naar het nieuwe Jeruzalem!

Iedere gelovige zou naar God moeten dorsten, naar de levende God, en ernaar moeten verlangen de berg des Heeren te beklimmen om Hem van aangezicht tot aangezicht te zien. We moeten niet tevreden zijn in de mist van het dal als de top van de Tabor op ons wacht. Mijn ziel, verlang er maar naar om diep uit de beker te drinken, die bestemd is voor degenen die de top van de berg bereiken om hun voorhoofden in de hemel te bevochtigen. Hoe zuiver is de dauw van de heuvel, hoe fris is de berglucht, hoe schoon de toren van gindse bewoners, waarvan de vensters uitzien op het nieuwe Jeruzalem! Veel heiligen stellen er zich tevreden mee om te leven als mensen in een kolenmijn, die de zon niet zien; ze eten stof, zoals de slang terwijl ze het ambrozijn van de engelen zouden kunnen eten. Ze stellen er zich tevreden mee de kleren van een mijnwerker te dragen. terwijl ze een koningsgewaad zouden kunnen dragen; hun gezicht is nat van tranen, terwijl ze zich met hemelse olie zouden kunnen zalven.

Wees niet langer dwaas en geniet van het mooie vooruitzicht.

Ik weet zeker dat menig gelovige in een onderaardse kerker wegkwijnt, terwijl hij op het dak van een paleis zou kunnen wandelen en het voortreffelijke land en de Libanon zou kunnen zien. Sta op, gelovige uit uw lage stand! Werp uw traagheid, uw loomheid, uw kilte af, ja gooi alles weg wat de kuise en reine liefde voor Christus, de Bruidegom van uw ziel, in de weg mag staan. Maak Hem tot de bron, het middelpunt van al uw zielenvreugd. Wat brengt u toch tot de dwaasheid om in een hol te blijven wonen, terwijl u op een troon zou kunnen zitten? Woon niet langer in het laagland van de slavernij nu de vrijheid van de bergen voor u openligt. Stel u niet langer tevreden met uw geringe verworvenheden, maar streef naar verhevener en hemelsere dingen. Verlang naar een hoger, edeler en voller leven. Op naar de hemel! Nader tot God!

Wanneer wilt Gij tot mij komen,
Heer, mij meer dan alles waard?
’k Ben zo zalig in Uw bijzijn;
Kom steeds nader dan Gij waart.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend