25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Ik ben de deur

Ik ben de deur; indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10:9

Hij zal ingaan.

Jezus, de grote “Ik ben,” is de ingang tot de ware kerk en de weg der toenadering tot God zelf. Hij schenkt aan de mens, die door Hem tot God gaat, vier uitnemende voorrechten: “Hij zal behouden worden.” De voortvluchtige moordenaar ging door de poort der vrijstad en was behouden; Noach ging door de deur van de ark, en was veilig. Niemand kan verloren gaan, die Jezus aanneemt als de deur van het geloof voor zijn ziel. Toegang door Jezus tot de vrede is de waarborg van toegang door dezelfde deur tot de hemel. Jezus is de enige deur, een open deur, een wijde deur, een veilige deur; gelukkig hij, die al zijn hoop van toegang tot de heerlijkheid op de gekruiste Heiland bouwt. “Hij zal ingaan.” Hij zal het voorrecht hebben van in te gaan in het goddelijk gezin der kinderen, brood ontvangende, en delende in al hun heerlijkheid en genietingen.Hij zal ingaan tot de binnenkamer en van de gemeenschap, tot de feestdis van de liefde, tot de voorraadschuren van de beloften. Hij zal ingaan tot de koning van de koningen in de kracht van de Heilige Geest, en de verborgenheid des Heeren zal met hem zijn.

Hij zal uitgaan.

“Hij zal uitgaan.” Deze zegen wordt veel over het hoofd gezien. Wij moeten uitgaan in de wereld om te werken en te lijden; maar wat een zegen om uit te gaan in de Naam en de kracht van Jezus! Wij worden geroepen om getuigen te zijn voor de waarheid, om de treurige op te beuren, en de zorgeloze te waarschuwen, zielen te winnen en God te verheerlijken; evenals de engel tot Gideon zei: “ga in deze uw kracht,” evenzo wil de Heere ons uitzenden als Zijn boden en in Zijnen Naam en Zijn kracht. “Hij zal weide vinden.” Hij, die Jezus kent, zal nimmer gebrek lijden. Ingaan en uitgaan zullen hem beide even nuttig wezen; in de gemeenschap met God zal hij opwassen, en waar hij anderen besproeit, zelf bevochtigd worden. Daar hij Jezus tot zijn alles heeft gekozen, zo zal hij ook zijn alles in Jezus vinden. Zijn ziel zal zijn als een gewaterde hof, en als een springader van de wateren, wiens wateren niet ophouden. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend