24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hulp Gevraagd

“Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen..” Matteüs 20: 7

Ja, er is werk in Christus’s wijngaard voor oude mensen. Het is het elfde uur, en toch zal Hij hen laten werken. Wat een genade is dit! Zeker, elke oude man zou op deze uitnodiging moeten ingaan! Nadat mannen in jaren zijn toegenomen, wil niemand hen meer als dienaren; Ze gaan van de ene werkplaats naar de andere, en werkgevers kijken naar hun grijze haren en schudden dan hun hoofd. Maar Jezus zal oude mensen ook een goed loon geven! Dit is inderdaad genade. Heere, help de bejaarde om zonder enige vertraging in Uw dienst te treden. Maar zal de Heere dan ook loon betalen aan oude mannen? Twijfel er niet aan. Hij zegt dat Hij zal geven wat goed is voor een ieder die op Zijn akker werkt. Hij zal u in dit leven genade geven en hierna de heerlijkheid. Hij zal nu troost schenken en hierna de rust. Sterkte in de levensdag en een uitzicht van glorie wanneer de nacht van de dood komt. Al deze dingen zal de Heer Jezus net zo vrij geven aan de bejaarde bekeerling, zoals Hij dat bij degene doet die in zijn jeugd tot Zijn dienst zou komen. Vertel dit aan een oude man of oude vrouw die nog niet bekeerd is, en bid de HEERE om een zegen voor dit gesprek. Waar kan ik dergelijke personen vinden? Ik zal naar hen zoeken en hen vriendelijk dit nieuws verkondigen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend