24 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Vertrouwen Is Vreugde

“Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen..” Psalmen 33:21

De wortel van het geloof brengt de bloem van vreugde voort. Je kunt misschien niet op het eerste moment jubelen, maar de vreugde komt op het juiste moment. Je vertrouwt op de HEERE wanneer je verdrietig bent, en op het juiste moment beantwoordt Hij je vertrouwen zodat je geloof vruchten draagt, en je je verheugt in de HEERE. Twijfel maakt wanhoop, maar vertrouwen betekent op de lange termijn vreugde. De verzekering die de psalmist in dit vers uitdrukt, is echt een belofte die je wordt aangeboden in de handen van heilig vertrouwen. Oh, wat een genade om dit te mogen toepassen. Als jij je op dit moment niet verheugt, zul je dat toch doen, zo zeker als David’s God onze God is. Kom, laten we mediteren over de heilige naam van de HEERE, dat je Hem meer mag vertrouwen en meer vreugde mag hebben. Hij is in karakter heilig, rechtvaardig, waarachtig, genadig, getrouw en onveranderlijk. Is zo’n God niet te vertrouwen? Hij is wijs, almachtig en overal aanwezig; Kunnen we hem niet op een vrolijke manier vertrouwen? Ja, dit zul je direct doen en zonder voorbehoud. Jehova-Jireh zal voorzien Jehovah-Shalom zal vrede schenken Jehovah-Tsidkenu zal rechtvaardigen; Jehovah-Samma zal voor altijd dicht bij je zijn; En in Jehovah-Nissi zul je elke vijand overwinnen. Zij die Uw Naam kennen, zullen U vertrouwen; En zij die U vertrouwen, zullen in U, O HEERE, verheugt zijn.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend