22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Hij zorgt voor u

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

Wat een zegen ontvangen wij wanneer wij geloven wat hier staat. Ons verdriet zal erdoor verminderd worden. Laten wij als christenen God geen oneer aandoen door altijd een verdrietig gezicht te laten zien. Laten wij onze zorgen op onze Heere werpen. Wij wankelen onder lasten, die onze Vader niet voelt. Een last die voor ons enorm zwaar is, waaronder wij zeker bezwijken, is voor Hem slechts als een stofje aan de weegschaal.  Laten wij onze ziel tot rust en tot stilte brengen (Psalm 131) bij God. Kind van God, misschien word jij op dit moment beproefd. Wees geduldig. God heeft je niet over het hoofd gezien. Hij, Die de vogels van voedsel voorziet, zal jou ook geven wat je nodig hebt. Zit niet in wanhoop terneer. Hoop op God! Hoop altijd. Trek de wapens van het geloof aan, als je moet strijden tegen een leger van moeilijkheden. Wanneer je tegenstand biedt, zal dit je verdriet verminderen. Er is er Eén, Die voor je zorgt. Zijn oog is op jou geslagen, Zijn hart klopt vol medelijden met jouw verdriet. Zijn almachtige hand zal je de nodige hulp brengen. De donkere wolken die er nu zijn, zullen overgaan in stromen van genade. Als de morgen aanbreekt, zal de dikste duisternis verdwenen zijn. Als je één van Zijn kinderen mag zijn, zal Hij je wonden verbinden en je gebroken hart heel maken. Twijfel nu je beproefd wordt, niet aan Zijn genade. Geloof dat Hij je in tijden van beproeving net zo lief heeft als in tijden van geluk. Wat een rustig leven zou je leiden als je helemaal wilde vertrouwen op de God van de voorzienigheid. Met een beetje olie in de kruik en een handvol meel overleefde Elia de hongersnood, en jij zult hetzelfde doen. Als God voor je zorgt, waarom moet jij dan nog zorgen? Als je erop vertrouwt dat Hij voor jouw ziel zorgt, waarom vertrouw je dan niet dat Hij het ook voor je lichaam zal doen? Hij weigerde nooit om jouw lasten te dragen. Kom dan, en houd ermee op om je zorgen te maken. Geef al je noden over en leg ze in de handen van een genadige God.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend