23 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De vraag van Job

Ben ik dan een zee, of walvis, dat Gij om mij wachten zet? Job 7:12

Het was een vreemde vraag, die Job hier aan de Heere vroeg. Hij voelde zich te onbelangrijk om zo streng bewaakt en gekastijd te worden. Hij hoopte niet zo onhandelbaar te zijn, dat zulk een dwang nodig was. Die vraag kwam natuurlijk van iemand, die door zo ondraaglijk veel smarten gekweld werd. Maar toch zou er een zeer vernederend antwoord op kunnen volgen. Het is waar, de mens is geen zee, maar hij kan nog onrustiger en ontembaarder zijn dan de zee. De zee eerbiedigt en gehoorzaam haar grenzen. En al zijn deze grenzen van zand, toch overschrijdt zij ze niet. Zo machtig als de zee is, luistert zij toch naar het goddelijk “tot hiertoe”. En al woeden de stormen, zij eerbiedigt dat woord. Maar de eigenwijze mens trotseert de hemel, verdrukt zijn medemensen, en zijn oproerige woede kent geen grenzen. De zee heeft, onder de invloed van de maan, regelmatig haar eb en vloed, en toont zowel een dadelijke als lijdelijke gehoorzaamheid. Maar de mens, rusteloos zijn sfeer te buiten gaande, slaapt in, waar de plicht hem roept, en is soms traag, waar hij zou moeten handelen.

Hij wil niet komen en gaan op het goddelijk bevel, maar doet liever wat hij niet doen moest, en laat ongedaan wat gedaan moest worden. Iedere druppel in de Oceaan, ieder schuimend golfje, iedere schelp en ieder steentje voelt de macht van een wet, en zij onderwerpen en bewegen zich daarnaar. O, was onze natuur slechts een duizendste deel zo overeenkomend met de wil van God! Wij noemen de zee onbestendig en bedriegelijk; maar hoe standvastig is zij wel niet! Sinds de dagen van onze vaderen, en de jaren vanouds, is de zee waar zij altijd geweest is, met hetzelfde geluid tegen dezelfde rotsen aanspoelend. Wij weten waar wij haar kunnen vinden, zij blijft in haar bedding en golft onophoudelijk voort. Maar waar is de mens, de ijdele, onbestendige mens? Kan de wijze weten, welke dwaasheid hij misschien eens zal begaan? Wij hebben een strengere bewaking nodig dan de golvende zee, en zijn veel oproeriger. Heere, bestuurt U ons dan, zodat Uw Naam verheerlijkt wordt. Amen. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend