22 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

Een fundering die storm en vuur doorstaat

Ik zal u op saffieren grondvesten. Jesaja 54:11

Een vast fundament.

Niet alleen het zichtbare, maar ook het onzichtbare van Gods Kerk is schoon en kostbaar. Fundamenten liggen buiten het zicht, en zolang ze stevig zijn, verlangt men niet dat zij kostbaar zullen zijn; maar in het werk van Jehovah is alles uit een stuk, niets slordig, niets gemeen. De diepe fundamenten van het werk van de genade zijn als saffieren, vanwege hun kostbaarheid; geen menselijk verstand kan hun heerlijkheid afmeten. Wij bouwen op het verbond van de genade, dat hechter is dan diamant en blijvend als edelgesteenten, waarop de tijd tevergeefs zijn kracht verspilt. Grondvesten van saffier zijn eeuwig, en het verbond duurt even lang als de leeftijd van de Almachtige.  Een ander fundament is de persoon van Jezus, die rein en onbevlekt, eeuwig en schoon is als de saffier, tot een samensmeltend het diepe blauw van de steeds bewogen oceaan van de aarde en het azuur van de alles omvattende hemel. Onze Heere Jezus kon, toen Hij daar stond, bedekt met Zijn eigen bloed vergeleken worden met de robijn. 

Door storm en vuur.

Maar nu zien wij Hem, stralend van het zachte blauw van de liefde, van overvloeiende, diepe, eeuwige liefde. Onze eeuwige hoop is gebouwd op de gerechtigheid en getrouwheid van God, die helder en klaar zijn als saffier. Wij worden niet gered door toegeeflijkheid, door genade, die de gerechtigheid opheft, of doordat de wet haar eisen intrekt; nee!  Zelfs al zouden wij de ogen van een arend hebben, dan nog is het onmogelijk om een tekort in de fundering van ons vertrouwen te ontdekken; ons fundament is van saffier, daarom zal het ook het vuur doorstaan. De Heere zelf heeft het fundament voor de hoop van Zijn volk gelegd. Voor ons moet het een zaak zijn van ernstig onderzoek, of onze hoop op dat fundament is gebouwd. Goede werken en ceremoniën zijn geen grondslagen van saffieren, maar van hout, hooi en stoppelen; ook worden ze niet door God, maar door onze eigenwaan gelegd. Alle grondslagen zullen spoedig worden beproefd: wee hem, wiens hoge toren met gekraak zal ineenstorten, omdat hij op een zandgrond was gebouwd. Hij, die gegrondvest is op saffieren, kan de storm en het vuur met gerustheid afwachten, want hij zal de toets kunnen doorstaan. 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend