23 February Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De hoop die voor u is weggelegd

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

…de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen… Kolossenzen 1 vers 5

Onze hoop voor de toekomst is de fontein en steunpilaar van onze vreugde hier op aarde. Als wij steeds aan de hemel denken, zal dit ons hart versterken. Alles wat wij kunnen wensen, wordt ons daar beloofd. Hier op aarde raken wij moe en afgetobd, maar boven vinden wij het land van de rust, waar de arbeider zich niet meer in het zweet hoeft te werken, en waar vermoeidheid voor altijd uitgebannen is. Voor vermoeide mensen houdt het woord ‘rust’ een hemel op zichzelf in. Wij bevinden ons nu voortdurend in het strijdperk. Er zijn heel veel verzoekingen van binnen en vijanden van buiten. Daarom hebben wij zelden of nooit rust, maar in de hemel zullen wij de overwinning genieten. Daar zullen wij de banier opheffen tot een teken van overwinning, en wij zullen uit de mond van onze overste Leidsman horen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.’
Wij lijden hier op aarde misschien verlies op verlies, maar wij zijn onderweg naar het land van de onsterfelijkheid, waar graven onbekend zijn. Hier zorgt de zonde ervoor dat wij voortdurend leed met ons meedragen, maar daar zullen wij volkomen heilig zijn, want niets onreins zal daar binnenkomen. In de voren van de hemelse akkers groeit geen onkruid.
Is het niet geweldig dat wij niet voor altijd op deze aarde hoeven te blijven? Wij hoeven niet voor eeuwig in deze woestijn te wonen. Wij zullen Kanaän snel beërven. Maar laten wij niet teveel dromen over de toekomst. Wij mogen het ‘heden’ niet vergeten. De hoop op de toekomst kan voor ons een geweldige drijfveer tot heiliging worden. Het is de bron van een vreugdevol streven naar heiligmaking. Wie deze hoop met zich mee draagt, zal zijn werk met ijver uitvoeren, want de vreugde van de Heere is zijn kracht. Hij bestrijdt de verzoeking met kracht, want de hoop op de heerlijkheid blust de vurige pijlen van de boze uit. Hij heeft hier op aarde geen beloning nodig voor zijn werk, want het loon wacht op hem en hij zal het in de toekomende wereld ontvangen.

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend