25 March Nieuws, preken, bijbelse dagboeken en videos

De Heere zal u gedurig leiden

En de Heere zal u gedurig leiden. Jesaja 58:11

Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten.

“De Heere zal u leiden.” Geen engel, maar Jehovah zal u leiden. Hij zei, dat Hij niet voor het aangezicht van Zijn volk door de woestijn zal gaan, een engel zou voor hen uitgaan om hun de weg te wijzen; maar Mozes zei: “Indien Uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.” Christen, God heeft u niet op uw aardse pelgrimsreis aan de leiding van een engel toevertrouwd: Hij zelf gaat u voor. U mag misschien de wolk– en vuurkolom niet zien, maar Jehovah zal u nooit begeven. Merk op het woordje zal; “de Heere zal leiden.” Hoe zeker maakt dit de zaak! Hoe ontwijfelbaar is het, dat God ons niet zal begeven. Zijn dierbare toezeggingen zijn beter dan de eden van de mensen. “Ik zal u niet begeven, Ik zal u niet verlaten.” Let vervolgens op bij het woord “gedurig”. Wij worden niet slechts nu en dan geleid, maar wij zullen een blijvende Leidsman hebben; niet van tijd tot tijd aan ons eigen verstand worden overgelaten, om zodoende te dwalen, maar wij horen gedurig de terechtwijzende stem van de grote Herder; en als wij Hem maar kort op de voet volgen, dan zullen wij niet dwalen, maar Hij zal ons door een rechte weg tot een stad ter inwoning voeren.

Er zijn geen moeilijkheden, waaruit u niet verlost zult worden.

Als u van werk moet veranderen, wanneer u zich naar verwijderde stranden moet begeven, of als u in armoede wordt gedompeld, of onverwachts verheven wordt tot een veel meer verantwoordelijke staat dan u thans inneemt, zo u onder vreemdelingen wordt geworpen of zelfs onder vijanden, vrees niet, “want de Heere zal u gedurig leiden.” Er zijn geen moeilijkheden, waaruit u niet verlost zult worden, zo u slechts nabij God verkeert en uw hart verwarmd wordt door heilige liefde. Hij dwaalt niet, die nabij God leeft. Wandel als Henoch met God, en u kunt de weg niet missen, want u hebt met u de onfeilbare wijsheid om u te leiden, de onveranderlijke liefde om u te troosten, en de eeuwige kracht om u te beschermen.  “Jehovah”, let hier wel op “Jehovah zal u gedurig leiden.” 

Comments
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Send this to a friend